Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

 

RLJ-767SW

HUR MAN BIBEHALLER SIN KONCENTRATION PA JESUS KRISTUS

 

6 Maj 2001
Slarv, okunninghet, strunta i instruktioner, trotthet, depression, icke bry sig om vad som hander och stress ar dorrar som Djavulen och hans onda andar anvander for att "plaga och fordarva" manniskor. 1 Petr.5:7-9

Lat oss igen ga igenom tidsskillnaden mellan jordetid och tid i den andliga varlden.

Om vi anvander 2 Petrus 3:8 som var reference, sa kommer vi fram till foljande resultat.

En timme i den andliga varlden motsvarar 41.7 jordear

En minut i den andliga varlden motsvarar 8 manader 8 dagar pa jorden

En sekund i den andliga varlden motsvarar 3 dagar och 22 timmar pa jorden

Enligt Biblen sa ar det nu 6117 ar sedan Gud skapade Adam och Eva. For oss manniskor ar detta en lang tid, for Gud ar det endast 6 dagar och 3 timmar sedan detta hande.

Vi ar nu nastan tre timmar inne pa den sjunde dagen.

Gud har satt en manniskas maximala liv till 3 timmar, 120 jordear - 1 Mos.6:3

Forsta detta: En ond ande kan sitta och bevaka en manniska for en timme, han blir aldrig trott, och nar personen slappnar av och blir slarvig, sa slar den onde anden till som en kobra och sprutar in sitt dodliga gift, och slar ut denna manniska!  Markus 9:17-29

I det Nya Testamentet har vi blivit varnade for vad vi skall vara vakna over!  1 Kor.10:1-14

Bli icke slo, slapp och giltliklig - 5 Mos.8:1-20

Bli icke nedsvartad med synd och avguderi - 5 Mos.18:9-14

Bestam dig for att du skall bliva en SEGRARE! Upp.3:7-13

Har du oron till at hora med ?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast