Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

 

RLJ-765SW

FARAN AV ATT HA GOMD ARGSINTHET 

22 April 2001
Gud har givit varje manniska en fri vilja. Manniskan har ett val, hon kan anvanda denna vilja till att tjana Gud eller gora uppror. Adam och Eva valde att gora uppror. 1 Mos.3:1-6

Abel valde att lyda Gud, Kain valde att gora uppror - 1 Mos.4:1-8

Gomd argsinthet finns i varje manniska sedan fodelesen. Den matas av tva syndiga kanslor -en onskan att fa sin egen vilja gjord oavsett omstandigheter samt fruktan att forlora kontroll. Allt detta ar del av Satans syndfulla karaktar, som blev given till manniskan efter syndafallet i Eden. Jesaja 14:12-14

Lat oss nu steg for steg undersoka kung Sauls liv:

1. Som en ung manniska var han omtyckt - 1 Sam.9:1-2

2. Han var en omtanksam ung man - versarna 5-10

3. Han var odmjuk - versarna 18-22

Hans kall till att bliva kung kom overnaturligt, och Gud gav honom ett nytt hjarta (en ny smorjelse) 1 Sam.10:1-10

Hans fall borjade med radsla, vilket kom av hans otro! 1 Sam.10:20-26

Biblen noterar hans gomda argsinthet - 1 Sam.10:27

Efter hans forsta militara seger visade han barmhartighet - 1 Sam.11:11-15

Men efter tva ar som kung TOG FRUKTAN OVER HANS SJAL! 1 Sam.13:6-14

Efter detta kom en offentlig fornedring for Saul - 1 Sam.14:36-46

Nu hade fruktan helt tagit over Sauls sjal, och detta ledde till olydnad - 1 Sam.15:13-26

Han var nu forkastad av Gud, som ocksa tog ifran honom den Helige Anden.  
1 Sam.16:14-15

Nu borjade den GOMDA ARGSINTHETEN att komma fram i ljuset: 1 Sam.18:6-13

Saul anvande nu sin egen dotter till att forstora David - 1 Sam.18:20-29

Radsla foder argsinthet, och nu var Saul forutom sig sjalv, David skulle dodas:
1 Sam.19:1-12

Radsla leder till ilska, vilket leder till sinnessjukdom - 1 Sam.19:18-24

Saul hade nu blivit sinnessjuk, hans temprament totalt ur kontroll - 1 Sam.20:25-34

For ett kort ogonblick fick Saul tillbaka sitt sinne - 1 Sam.24:8-22

Men detta var endast temporart - 1 Sam.26:13-25

Nu hade kung Saul fatt ett forhardat hjarta, och nar ingenting arbetade ut for honom, sa sokte han rad ifran Djavulen - 1 Sam.31:1-7

Nasta dag so dog kung Saul - 1 Sam.31:1-7


Seger over gomd argsinthet kommer, nar vi ger upp vara viljor till Gud - Matt.5:1-9 och sedan att vi lever i forlatelse och i Guds karlek! 1 Joh.4:17-21

Har du oron till at hora med ?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast