Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-764SW

30, 60, 100% ELLER INGET?
DEL 2

15 April, 2001
Nar en man och en kvinna ingar aktenskap, sa planerar de icke att gora saker och ting endast pa fodelsedagar och brollopsdagar, dessa ar hogtidsdagar, utan aktenskapet ar till for att man skall gora saker och ting 365 dagar per ar, ar ut och in, tills doden kommer och tager en av makarna. Var kristna tro skall icke bara fungera pa Pasken, Julen, begravningar och brollop, det ar en verksamhet som sker dag efter dag, tills Jesus kommer tillbaka eller han hamtar hem oss till himlen. Lukas 9:23-26;57-62

Jesu uppstandelse skall den kristne fira varje dag - Filip.4:4-8

Gud FORVANTAR SIG ATT HANS FOLK skall vara som han- oforanderlig Jakob 3:1-18

Var verksamhet for Gud borjar i familjen. Om det kristna livet och dess principer icke anvands inom familjen, sa blir det ingen verksamhet utanfor hemmet! Biblen har fastsatt familjens levnadsstandard. Efes.5:21-33

En delad familj, forsamling eller nation kan icke overleva! Lukas 11:17-26

Familjer bryts ned genom vrede, forbannelser och fortrytelse (bitterhet). Jesus har en gang for alla talat om for oss hur STARKT DET TALADE ORDET AR! Matt.12:33-37

Varje manniska faststaller sina begransningar, nar det kommer till att skorda.
Markus 4:24-25; Lukas 6:38

Guds forsamling av idag har blivit infekterad av samma andliga sjukdom, som hade drabbat Israel nar Jesus var har pa jorden- de kan icke se eller hora! Matt.13:10-15

Jesus vill att vi skall kunna forsta hur vi skall leva! Matt.13:16-23

Har har du SANNINGEN!

Vissa kristna kommer att ha 30% frukt, andra 60%, och vissa 100%

De flesta kristna idag ligger i NOLL KLASSEN, som beskrivs i versarna 19-22

Lurar du dig sjalv med att tanka, att nagon gang i framtiden skall du borja leva for Jesus, men icke just nu? Har du tillrackligt med forstand att du kan rakna ut var du befinner dig? Hur du lever ut ditt liv ar sanningen, icke DIN MUNN!

Har du oron till at hora med ???


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast