Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-763SW

30, 60, 100% ELLER INGET?

8 April, 2001
Nar en manniska har tagit emot Kristus som sin personlige Herre, Fralsare och Lakare , Efes.2:8-9; sa borjar en ny tid for denna manniska. Vad skall hon gora med resten av sitt liv pa denna jorden? 1 Kor.3:11-15

Nycklen ar att gora Guds vilja - Matt.7:12-20

Utan anger och bon om forlatelse, blir det ingen fralsning - versarna 21-23

Bygger du pa Klippan eller pa sanden? Matt.7:24-27

Jesus har talat om vad han vill ha ifran oss - Lukas 12:42-48

Jesus har talat om for oss hur han vill att vi skall leva - Joh.13:1-17

Gud forandras aldrig, han ar evig- Gud ar konstant i sin KARLEK, RATTFARDIGHET, DOMAR, BARMHARTIGHET OCH NAD! Jesaja 45:21-25; 46:9-13; 55:6-11; Hebr.6:13-20; 13:8

Gud FORVANTAR SIG ATT HANS FOLK skall vara som han- oforanderlig.  Jakob 3:1-18

Var verksamhet for Gud borjar i familjen. Om det kristna livet och dess principer icke anvands inom familjen, sa blir det ingen verksamhet utanfor hemmet! Biblen har fastsatt familjens levnadsstandard. Efes.5:21-33

En delad familj, forsamling eller nation kan icke overleva! Lukas 11:17-26

Familjer bryts ned genom vrede, forbannelser och fortrytelse (bitterhet). Jesus har en gang for alla talat om for oss hur STARKT DET TALADE ORDET AR! Matt.12:33-37

Varje manniska faststaller sina begransningar, nar det kommer till att skorda. 
Markus 4:24-25; Lukas 6:38

Guds forsamling av idag har blivit infekterad av samma andliga sjukdom, som hade drabbat Israel nar Jesus var har pa jorden- de kan icke se eller hora! Matt.13:10-15

Jesus vill att vi skall kunna forsta hur vi skall leva! Matt.13:16-23

Har har du SANNINGEN!

Vissa kristna kommer att ha 30% frukt, andra 60%, och vissa 100%

De flesta kristna idag ligger i NOLL KLASSEN, som beskrivs i versarna 19-22

Lurar du dig sjalv med att tanka, att nagon gang i framtiden skall du borja leva for Jesus, men icke just nu? Har du tillrackligt med forstand att du kan rakna ut var du befinner dig? Hur du lever ut ditt liv ar sanningen, icke DIN MUNN!

Har du oron till at hora med ???


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast