Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

 

RLJ-762SW

HARMONI MED GUD FOR MED SIG FULL HALSA
Predikan av John S. Torell, Del 15

 

1 April 2001
Detta ar ett sammandrag av de 14 predikningar som handlar om "Harmoni med Gud for med sig full halsa." Harmoni med Gud borjar med var vandring med Gud - Psalm 91:1-16

Djavulen lever in en varld av synd och kaos, dar det icke finns nagon harmoni. Hans mal ar att stjala Guds frid fran alla manniskor - Joh.10:10. Satan och hans fallna anglar talar standigt och jamt till manniksorna att de icke skall vara tillfredsstallda, istallet skall de taga emot Satans fula gavor. Foljande syndfulla kanslor fods i en sjal, som icke ar tillfresstalld:

1. ATT BLIVA ARG (ilsken) - 2 Mos.32:15-20

2. Vrede - 1 Mos.4:3-8

3. SVARTSJUKA - Ordspr. 6:27-35

4 AVUNDSJUKA - Ordspr.14:30

5. HAVA LUST TILL - 2 Mos.20:17

6. GRAMELSE - Psalm 6:7

7. SORG - Psalm 18:1-6

8. SORGA - Hebr.12:14-17

9. ATT VARA NERVOS (Matt.8:23-27); PLAGAD (Mark 9:14-29); FRUKTAN (Apg.12:1-15)

10. ATT VARA IRRITERAD - Jakob 3:14-16

11. OTACKSAMHET - 2 Tim.3:1-5

12. OTRO - Hebr.3:7-19


Foljande positiva kanslor fods i en sjal som ar TILLFREDSTALLD!

A) TRO - Hebr.11:1-3

B) AGAPE KARLEK - Rom.5:1-11

C) HOPP - Hebr.11:1

D) FRID "SHALOM" - Psalm 4:1-8


For att du skall kunna ha seger, se framfor dig en instrumentbrada pa en bil, med alla dess olika matare. En bilforare kollar sin hastighet, oljetrycket, strommen, vattentemparaturen, etc. Tank dig nu en "andlig instrumentbrada" och installera en matare for varje negativ kansla vi har talat om, samt fyra matare for de positiva kanslorna. Nar du ser pa en matare att du har glidit in pa det negativa, ratta till detta med en gang, genom att komma ur det negativa. Nar du finner att det icke finns nagra negativa kanslor, istallet finner du att du ar full av Tro, Karlek, Hopp och Frid, tryck ned foten pa gaspedalen (som heter PRISA GUD) OCH LAT DIN MOTOR GA UPP I VARV SA HOGT DEN KAN GA! Galat.5:22-26

Nar du gor detta, som kommer din andliga turbo "GUDS GLADJE" att sparka in med ytterliga kraft. Phil.4:4-8

Har du oron till at hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast