Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-760SW

HARMONI MED GUD FOR MED SIG FULL HALSA
Predikan av John S. Torell, Del 13

18 Mars 2001
En manniskas kropp ar ett mycket invecklat fordon, som Gud har skapat for att det skall halla livet ut, och Gud har satt en livstid till 120 ar. 1 Mos.6:3

Moses forstod att pa grund av manniskans synd, sa ar det fa manniskor som lever ut sina fulla liv pa denna jorden - Psalm 90:7-12

Moses forstod ocksa att om Gud icke gor en manniska glad, sa gar det helt utfor. Versarna 13-17

DEN SOM LEVER UNDER GUDS BESKARM AR I HARMONI MED GUD! Psalm 91:1-16

ATT ICKE VARA TILLFRESSTALLD, BELATEN, AR ROTEN TILL ALLA SYNDER!
Jesaja 14:12-14

Foljande kanslor KOMMER ATT FODAS i en sjal SOM AR TILLFREDSSTALLD:


D: HOPP

Det man hoppas for - Hebr.11:1

TRO, HOPP OCH KARLEK ARE LANKADE TILLSAMMANS. Utan hopp finns det ingen tro, och hopp och tro are doda utan Guds karlek. 1 Kor.13:13

Gud ger oss ett gudomligt hopp, som icke ar en slags onskan att kanske nagot gott skall handa, istallet ar det EN FAST TRO PA GUD ATT HAN SKALL I SIN TID GORA VAD HAN HAR SAGT!

Alla som ar fortappade har inget hopp, de har ingen tro, endast missmod, hopploshet och fortvivlan. Lukas 16:19-31

En manniska som har blivit domd till doden, kan fortfarande ha hopp genom fralsning i Jesus, en manniska som har blivit domd till livstids fangelse utan mojlighet till benadning, kan fortfarande ha hopp, att nar hon dor sa kan hon fa evigt liv i Kristus. Men en manniska som icke kanner Jesus, icke har nagon kunskap om Gud och Biblen, kan endast ha ett falskt hopp, som kommer att forsvinna vid doden, och istallet ersattas med den varsta sorg, skrik, klagan och tandagnisslan, en fullstandig nattmara. Upp.20:10-15

Nar en manniska forlorar allt hopp, sa ar nasta steg for henne doden!

Hopp ar fullstandigt grundat pa var tro pa Gud - Psalm 78:1-8

Hopp ar att lita pa Herren - Jeremia 17:5-8

Gud ar vart hopp - Joel 3:12-17; Psalm 71:1-7

Gud ar hoppet for sitt folk - Jeremia 14:8; 17:13

David hade sitt hopp pa Gud - Psalm 39:1-13

Job hade ett starkt hopp pa Kristus - Job 19:25-27

Gud sade till Jeremia att det fanns hopp for de sista dagarna - Jeremiah 31:7-17

Abraham hade hopp trots att han stod infor det omojliga - Rom.4:17-22

Den fralsta manniskan har sitt hopp i fralsningen - Apg.2:25-28

Var glad i ditt hopp - Rom.5:1-5; 12:12

Tag fast i ditt hopp - Hebr.6:18-20

Vart hopp ar i Jesus Kristus, var Herre och Fralsare och Lakare - 1 Joh.3:1-3

Kom ihag vart underbara slutmal, som skall vara for evigt - Uppenbarelseboken 21:1-7

Ar du glad eller klagar och sorjer du?

Har du oron till at hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast