Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-759SW

ARMONI MED GUD FOR MED SIG FULL HALSA
Predikan av John S. Torell, Del 12

11 Mars 2001
En manniskas kropp ar ett mycket invecklat fordon, som Gud har skapat for att det skall halla livet ut, och Gud har satt en livstid till 120 ar. 1 Mos.6:3

Moses forstod att pa grund av manniskans synd, sa ar det fa manniskor som lever ut sina fulla liv pa denna jorden - Psalm 90:7-12

Moses forstod ocksa att om Gud icke gor en manniska glad, sa gar det helt utfor. versarna 13-17

DEN SOM LEVER UNDER GUDS BESKARM AR I HARMONI MED GUD! Psalm 91:1-16

ATT ICKE VARA TILLFRESSTALLD, BELATEN, AR ROTEN TILL ALLA SYNDER! Jesaja 14:12-14

Foljande kanslor KOMMER ATT FODAS i en sjal SOM AR TILLFREDSSTALLD:


C: VERKLIG KARLEK (AGAPE) I AKTION

Om det finns en person i det Nya Testamentet som blev forandrad ifran att ha varit fylld med hat och vrede, till att bli fylld med Guds Karlek, sa var det mannen Paulus. Apg.8:1-4

Hans fralsningsupplevelse - Apg.9:1-20

Istallet for att fly, sa stannade han kvar for att vinna mer sjalar for Jesus - Apg.16:23-34

Hur han talade och handlade med manniskor - Apg.20:16-38

Hur han halsade till manniskor som han skrev till - 1 Kor.1:1-9

Hans odmjukhet - 1 Kor.2:1-6

Hur han tog det, nar han blev forkastad - 1 Kor.3:1-10

Hans villighet till att offra sig sjalv - Rom.9:1-5

Hans lidande - 2 Kor.11:16-33; 12:1-21

Hur han tog itu med synd - 1 Kor.5:1-13

Hans avskedsbrev - 2 Tim.4:1-22

Vad hade hant med Paulus? Han var dragen av Jesu karlek! Han hade forstatt att det fanns en stad! Hebr.11:8-16

Med en gedigen bakgrund som denna, SA ANVANDE GUD PAULUS TILL ATT FOR ALLTID FASTSTALLA VAD GUDOMLIG AGAPE KARLEK AR! 1 Kor.13:1-13

Om vi anser att vi ar visa, sa bor vi stanna till, lyssna och folja Guds Ord!

Har du oron till at hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast