Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-758SW

HARMONI MED GUD FOR MED SIG FULL HALSA
Predikan av John S. Torell,   Del 11

4 Mars 2001
En manniskas kropp ar ett mycket invecklat fordon, som Gud har skapat for att det skall halla livet ut, och Gud har satt en livstid till 120 ar. 1 Mos.6:3

Moses forstod att pa grund av manniskans synd, sa ar det fa manniskor som lever ut sina fulla liv pa denna jorden - Psalm 90:7-12

Moses forstod ocksa att om Gud icke gor en manniska glad, sa gar det helt utfor. versarna 13-17

DEN SOM LEVER UNDER GUDS BESKARM AR I HARMONI MED GUD! Psalm 91:1-16

ATT ICKE VARA TILLFRESSTALLD, BELATEN, AR ROTEN TILL ALLA SYNDER! Jesaja 14:12-14

Foljande kanslor KOMMER ATT FODAS i en sjal SOM AR TILLFREDSSTALLD:


B: KARLEK (AGAPE) Rom.5:1-11

Givet till varje kristens hjarta - 1 Petr.1:18-23

Manniskan var gjord i Guds avbild, men manniskan forlorade Guds egenskaper nar Adam och Eva foll i synd. 1 Mos.1:26-27; 2:15-17

Gud ar karlek (agape) - Joh.3:16, och denna karlek ger fodelse till BARMHARTIGHET, NAD OCH FORSTAELSE, vilket ar mer an en manniska kan forsta, kanna till och begripa.
Jesaja 55:6-9

Jesus gav sina larljungar ETT NYTT BUDORD! Joh.13:34-35

Detta nya budord ar i sjalva verket DEN GUDOMLIGA ANDLIGA LAGEN OM KARLEK!

Vi kan ocksa kalla detta for DET ELFTE BUDORDET! Joh.15:1-17

Nu kanske du forstar varfor Jesus fragade Petrus tre ganger om han alskade honom.
Joh. 21:15-17

Denna Karlekens Lag ar djupare an vad en manniska verkligen vill veta av och forsta.
Matt.5:38-48; Lukas 6:27-38

En manniska ar hetlevrad, otalig, irriterad och har icke mycket barmhartighet. For att man skall kunna ha full tillgang till GUDS KARLEK, sa maste manniskan icke bara bliva fralst, men ocksa dopt i den Helige Anden. Matt.3:11; Joh.7:37-39; Apg.1:4-8; 2:1-4

Det forsta steget efter man har blivit fralst ar att vara villig att vara lydig - 1 Joh.2:1-11

Det andra steget ar att bedja om Andens Dop - Lukas 11:9-13

En storsyndare som blivit fralst kommer att alska mycket - Lukas 7:36-50

ATT ALSKA AR ICKE ETT FORSLAG - DET AR ETT BUDORD! 1 Joh.3:9-24

ALSKA OCH FORLAT! 1 Joh.4:1-21

Nar vi alskar sa overkommer vi varlden - 1 Joh.5:1-5

Flodar Guds karlek genom dig?

Har du oron till at hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast