Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page      Weekly Messages

RLJ-754SW

HARMONI MED GUD FOR MED SIG FULL HALSA
Predikan av John S. Torell, Del 7

4 Febuari 2001
En manniskas kropp ar ett mycket invecklat fordon, som Gud har skapat for att det skall halla livet ut, och Gud har satt en livstid till 120 ar. 1 Mos.6:3

Moses forstod att pa grund av manniskans synd, sa ar det fa manniskor som lever ut sina fulla liv pa denna jorden - Psalm 90:7-12

Moses forstod ocksa att om Gud icke gor en manniska glad, sa gar det helt utfor. versarna 13-17

DEN SOM LEVER UNDER GUDS BESKARM AR I HARMONI MED GUD! Psalm 91:1-16

ATT ICKE VARA TILLFRESSTALLD, BELATEN, AR ROTEN TILL ALLA SYNDER! Jesaja 14:12-14

Foljande kanslor fods i en sjal som icke ar tillfresstalld!


10. OTACKSAMHET
Kristna manniskor blir icke nodvandigtvis otacksamma med flit, men genom slohet och fula ovanor. Aven om detta icke later sa farligt, sa blir detta ett dodligt gift, och om det icke stoppas kommer det att ge forodande sjukdomar till den fralsta manniskan. Rom.1:18-22; 1 Tim.3:1-5

Gud var icke tillfredstalld med Israels barn, nar han hade fort dem ut ur Egypten. Istallet for att vara tacksamma, sa var det standigt och jamt klagan och knorrande. 1 Kor.10:1-12

Manga kristna foraktar vad Gud har gjort i deras liv, och detta ar icke uppskattat av Gud.
Jeremia 44:15-30

Det ar en synd att icke vara tillfredfsstalld vad Gud har gjort och vad han gor i vara liv. Profeten Elia levde icke ett liv i lyx, men han var tacksam - 1 Konung.17:1-24 (827 ar fore Kristus)

Manga kristna kampar i kottet med att utvigda sitt omrade, den unge ynglingen Daniel var lycklig med de enkla sakerna i sitt liv - Daniel 1:8-21 (604 ar fore Kristus)

Att vara girig ar en saker vag till en tidig dod - Jakob 5:1-6

Foraldrar : Forbanna icke era barn genom att alltid saga : "Du kunde ha gjort battre an detta." Istallet upppmuntra era barn och var tacksama for vad de kan gora!

Otacksamhet ar en synd, och den maste forkastas och bliva ersatt med GLADJE! Var glad i allting oavsett omstandigheter! Apg. 5:40-42; 8:35-40

Tacka Gud for den halsa du har, for en plats att sova, mat till att ata, for transport (bil eller nagot annat), och mest av allt, PRISA GUD FOR DIN FRALSNING I JESUS KRISTUS!
1 Tessalon.5:9-28

Har du oron till at hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast