Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page      Weekly Messages

RLJ-753SW

HARMONI MED GUD FOR MED SIG FULL HALSA
Predikan av John S. Torell -- Del 6

28 Januari 2001
En manniskas kropp ar ett mycket invecklat fordon, som Gud har skapat for att det skall halla livet ut, och Gud har satt en livstid till 120 ar. 1 Mos.6:3

Moses forstod att pa grund av manniskans synd, sa ar det fa manniskor som lever ut sina fulla liv pa denna jorden - Psalm 90:7-12

Moses forstod ocksa att om Gud icke gor en manniska glad, sa gar det helt utfor.  versarna 13-17

DEN SOM LEVER UNDER GUDS BESKARM AR I HARMONI MED GUD!  Psalm 91:1-16

ATT ICKE VARA TILLFRESSTALLD, BELATEN, AR ROTEN TILL ALLA SYNDER! Jesaja 14:12-14

Foljande kanslor fods i en sjal som icke ar tillfresstalld!


10.  ATT BLI IRRITERAD   
En manniska som ar irriterad AR ICKE I HARMONI MED SIG SJALV OCH ABSOLUT ICKE MED GUD! En irriterad kristen are icke tillfredstalld med sitt liv! En irriterad kristen ar influerad av onda andar. Jakob 3:14-16

Alla fralsta manniskor ar standigt och jamt "masserade" av demoner, som forsoker att reta upp den fralsta manniskan och fa henne att explodera. 1 Petr.5:8

Sa har arbetar Djavulen: Han trycker pa en manniskas mest kansliga "knappar," sa att manniskan tappar kontroll och exploderar i vrede. Har ar nagra av dessa "knapppar."

        1) Osakerhet och underlagsenhet;
        2) Sjalviskhet;
        3) Gammalt groll som icke har tagits hand om;
        4) Barnslighet;
        5) Gomd ilska;
        6) Brutna relationer;
        7) Missrakning, for mycket arbete att gora;
        8) Att kanna sig vardelos, icke uppskattad, ingen behover mig;
        9) Otalighet;
Galaterna 5:13-21

Vanligtvis ar det familjen och nara personer som far uppleva det fulla utbrottet av den irriterade personen. Irritation ar som en vulkan, forst sa borjar det att mullra, sedan kommer roken, och till slut kommer sjalva utbrottet! Att mullra ar samma som att klaga; roken ar nar manniskan borjar att hoja sin rost; utbrottet ar samma som nar manniskan skriker ut svordomar och forbannar allt runt henne.

Hur man kan bli fri ifran denna sjalssjukdom av IRRITATION

1. Erkann att irritation ar en synd och bekann detta infor Herren! Jako 3:13-18

2. Var villig att vara arlig emot dig sjalv och bed att Gud skall laka dina sjalsar.
     Psalm 139:23-24; Psalm 51:1-12

3. Tag emot din forlatelse ifran Gud och borja att vandra med honom - Psalm 103:1-18

4. Vila i Kristus - Joh.15:1-10; och kolla dig sjalv standigt och jamt vad for frukt finns i ditt    liv. Gal.5:22-26

5. Kom ihag detta, i det ogonblick som du tappar ditt humor, sa har du forlorat din andliga respekt. Jona 4:1-11

6. Las Rom. 8:28-33 tills detta har blivit flyttat ifran din "skalle" till djupt in i din sjal!

7. Fralsta manniskor sjunger nar de ar lyckliga! Irriterade manniskor sjunger icke, da klagar, skriker och gapar! Att klaga, skrika och gapa gor att du sjunker annu djupare in depressionens avgrund. Nar man prisar Gud sa kommer han att lyfta upp dig till himelska hojder! Apg.16:16-33

Lat oss avsluta denna predikan med att sjunga Psalm 150!

Har du oron till at hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast