Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

Home Page      Weekly Messages

RLJ-752SW

HARMONI MED GUD FOR MED SIG FULL HALSA
Predikan av John S. Torell – Del 5

21 Januari 2001
En manniskas kropp ar ett mycket invecklat fordon, som Gud har skapat for att det skall halla livet ut, och Gud har satt en livstid till 120 ar. 1 Mos.6:3

Moses forstod att pa grund av manniskans synd, sa ar det fa manniskor som lever ut sina fulla liv pa denna jorden - Psalm 90:7-12

Moses forstod ocksa att om Gud icke gor en manniska glad, sa gar det helt utfor.  versarna 13-17

DEN SOM LEVER UNDER GUDS BESKARM AR I HARMONI MED GUD! Psalm 91:1-16

ATT ICKE VARA TILLFRESSTALLD, BELATEN, AR MODERN TILL ALLA SYNDER!
Jesaja 14:12-14

Foljande kanslor fods i en sjal som icke ar tillfresstalld!


9. ANGSLAN Gud klarar icke detta - Matt.8:23-27

PROBLEM Detta ar for stort for Gud - Markus 9:14-29

FRUKTAN Satan ar starkare an Gud - Apg. 12:1-25

Alla tre av dessa negativa kanslor har sitt ursprung i samma rot: Manniskan kanner icke Gud! Joh:14:1-9

Om vi icke kanner en person, sa kan vi icke har tillit och tro pa denna manniska. Om du icke kanner Gud personligen, sa kan du icke ha tro pa Gud! Joh.10:19-33

For att vi skall kunna overkomma dessa tre negativa kanslor, sa maste vi forst infor Gud bekanna dem som synd. Markus 9:23-24

STEG ETT : Ropa ut och tro pa att Gud ar allsmaktig, vet allting och ar overallt!
Jesaja 45:18-25; 46:9-13; Upp.1:10-18

STEG TVA: Vandra med Gud varje timme av ditt liv! 1 Joh.1:4-10

STEG TREE: Ropa ut och tro pa att GUD ALSKAR DIG, och att Han har en speciell plan for dig och ditt liv! Jesaja 49:1; Jer.1:4-10; Gal.1:15-16; Rom.8:24-39

Gud har en speciell plan for varje manniska! Rom.2:11; Apg.10:24-38

STALL DIG ICKE OVER GUD GENOM ATT PROKLAMERA ATT GUD ICKE ALSKAR DIG OCH ATT HAN KAN ICKE TAGA HAND OM DINA PROBLEM!!!!!  Hebr.11:1-6

Har du oron till att hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast