Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

Home Page      Weekly Messages

 RLJ-751SW

HARMONI MED GUD FOR MED SIG FULL HALSA
Predikan av John S. Torell -- Del 4

14 Januari 2001
En manniskas kropp ar ett mycket invecklat fordon, som Gud har skapat for att det skall halla livet ut, och Gud har satt en livstid till 120 ar. 1 Mos.6:3

Moses forstod att pa grund av manniskans synd, sa ar det fa manniskor som lever ut sina fulla liv pa denna jorden - Psalm 90:7-12

Moses forstod ocksa att om Gud icke gor en manniska glad, sa gar det helt utfor. versarna 13-17

DEN SOM LEVER UNDER GUDS BESKARM AR I HARMONI MED GUD!  Psalm 91:1-16

ATT ICKE VARA TILLFRESSTALLD, BELATEN, AR MODERN TILL ALLA SYNDER! Jesaja 14:12-14

Foljande kanslor fods i en sjal som icke ar tillfresstalld!


8. ATT VARA LEDSEN, ATT LEVA I DET FORGANGNA OCH ICKE KUNNA SLAPPPA DET! ATT LEVA I DET FORFLUTNA! Hebr.12:14-17

Esau var icke villig att acceptera sin forlust, bedja om forlatelse och borja ett nytt liv. Han ville ha tillbaka vad han forlorat!

Josef, Jakobs son var ett offer.

Vi har en beskrivning av hans barndom - 1 Mos.37:1-11

Alla hans broder hatade honom!

Pa grund av sitt hat, salde man Josef som en slav - versarna 12-28

Nar han kom till Egypten, sa blev han orattvist behandlad, nar han forsokte att leva ett moraliskt liv och lyda Gud - 1 Mos.39:1-20

Mest troligt ar att Djavulen maste ha viskat i Josefs ora nar han var i fangelse :" du var icke sarskillt intelligent, du kunde ha haft underbara samlag och varit fri, men darfor att du forsokte att lyda Gud, sa sitter du nu har i fangelse."

Vi vet icke hur lange Josef var i fangelse, men hans totala liv som slav och fange varade i 13 ar. 1 Mos.39:20-23

Gud anvande Josef i fangelset - 1 Mos.40:1-23. Jag ar saker pa att Djavulen viskade till Josef i fangelset " du ar bortglomd av manniskor och Gud." 1 Mos.41:1

Men till slut var provningarna over for Josef - 1 Mos.41:1-46

Vad hans broder hade planerat for ont, det vande Gud pa och anvande det till sin egen ara! 1 Mos.45:1-8

De mest fruktansvarda ord som kan sagas ar dessa : Om jag bara icke hade gjort.....’ Sade jag icke detta till dig, om du bara hade lyssnat till mig......; Om jag icke hade gjort detta..

GARDAGEN AR FORBI, DEN KOMMER ALDRIG TILLBAKA! DU KAN ICKE ANDRA PA NAGOT! MEN DET KAN BLI EN NY BEGYNNELSE! Jes.43:14-21; 2 Kor.5:16-21

Den nya begynnelsen borjar vid foten av korset - Jes.1:10-20; 1 Joh.1:4-10

For att du skall kunna fa en ny begynnelse, maste du FORKLARA INFOR GUD ATT DU HAR GATT I KONKURS MED DITT LIV! Rom.3:20-31

Sa lange som du lever i det forflutna, kommer du att ha BITTERHET, AGG OCH VREDE! Dina sjukdomar kommer icke att lamna din kropp, forran du har latit ga av dessa! Forlat dig sjalv och alla andra som har gjort dig illa och borja DET NYA LIVET IDAG! Matt.6:6-15

            Har du oron till att hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast