Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-795-SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE 
DEL 14- MOSES, GUDS MAN 

18 November 2001
Moses och Israels barn skulle nu mota den falske profeten Bileam. Denne man var en en proffs profet, och han harstammade ifran Mesopotamia (5 Mos.23:4) Bileam hade kunskap om den sanne Guden, Skaparen och det mest troliga ar att han fatt sin undervisning genom Enoks bocker. Men han hade blandat sanning med logn, och han anvande sin kunskap till att kontakta den andliga varlden och hade blivit mycket rik. Bileam blev klassad tillsammans med Cain, den forste mordaren, och Korah (Core), leviten som var en ledare i upproret emot Moses. Judas 8-13

Nar Israels folk tagade fram pa baksidan av Doda Havet (oster), sa hade de slagit Ammon, och syd om Ammon och norr om Edom lag nationen Moab, vilka harstammade ifran Lot och hans aldsta dotter (fodd i incest). Moabiterna var radda att de skulle bli Israels nasta attack. 4 Mos.22:1-4

Kung Balak beslutade sig for att han behovde hjalp ifran den andliga varlden, och skickade bud till den beromde profeten Bileam. Versarna 5-7

Biliam var en skicklig affarsman, som visste hur man skulle tjana pengar, men han visste ocksa att han kunde icke kontrollera Gud - Versarna 8-13

Ordet var klart, du skall icke ga med mannen och forbanna Israel.

Moabs kung vagrade att ge upp, han skickade en ny delegation - Versarna 14-17

Bileam visste att Gud andrar icke sitt Ord fran en dag till en annan, men i sin girighet forsokte han tala till Gud en gang till, och han hoppades att Gud skulle andra pa sig. Istallet sa blev det Gud som provade Bileam - versarna 18-20

NAR GUD HAR TALAT OCH MANNISKOR FORSOKER ATT FA GUD TILL ATT ANDRA SITT ORD, KOMMER GUD ATT TILLATA LOGNENS ANDEMAKTER ATT KOMMA IN, OCH DE AR SKICKADE SOM ETT STRAFF IFRAN GUD!

Det hande till kung Ahab - 1 Konung.22:1-38

Det hander i varlden nu - 2 Tess.2:8-13

Nu tandes Guds vrede - 4 Mos.22:21-33, och Bileam foll ned bedjande om forlatelse -V.34

Bileam fick nu mota sin sista provning, skulle han fasthalla vid Herren eller skulle Djavulen kopa honom med denna varldens rikedomar? Versarna 35-41

Kung Balak tog nu Bileam till berg efter berg, sa att han skulle kunna forbanna Israel, men istallet sa valsignade han Israel varje gang - 4 Mos.23:1-30

Bileam hade nu forstatt att Gud var maktigare an Moabs kung, men hans hjarta var fortfarande girigt - 4 Mos.24:1-25

Djavulen anvande Bileam till att forfora mannen i Israel till att tillbedja Baal-peor genom snuskiga sexuella forhallanden - 4 Mos.25:1-9; och inom en kort tid sa foll Guds dom och Bileam forlorade sitt liv! 4 Mos.31:1-16

Vaktar du dina steg? Uppror leder till otukt och aktenskapsbrott, vilket i sin tur leder manniskor till avgudadyrkan och det okulta - 2 Petrus 2:9-22

          Har du oron till att hora med?                                                                                  Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast