Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-776SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE 
DEL 4  -- JOB: SEKTION B 

8 Juli 2001
Job var fullstandigt fordarvad, darfor att han icke kunde forsta varfor hans Gud, som han alskade sa mycket och hade tjanat hela sitt liv, plotsligt hade vant sig emot honom och slagit hans familj med dod och forodelse. Job 6:1-4

De kroppsliga smartorna som Job fick genomlida are mer an vad vi idag kan forsta och fatta, nar vi laser hans beskrivning av dessa smartor - Job 7:1-10

Det var icke bara en fruktansvard kroppslig smarta,utan ocksa den andliga striden med Djavulen sjalv, som ar en mastare i mental tortyr - versarna 11-16

Det ar ingen tvekan i mitt sinne att Satan och hans onda andar angrep Job i hans sinne, dar de skrek at Job att all denna smarta och forkastelse kom ifran Gud! V.17-19

Job bonade att Gud skulle forlata honom sina synder som han hade begatt, men det
blev ingen forandring -
versarna 20-21

Bildad, hans van, blev anvand av Djavulen som en talesman - Job 8:1-7

Vid detta tillfalle trodde Job att det var Gud som hade fyllt honom med bitterhet - Job 9:13-18

Den mentala tortyren blev nu varre och varre - Job 10:1-14

Den mentala tortyren drev Job till forvirring - versarna 15-22

Nu angrep Djavulen Job in hans kunskap av Guds Ord, som var hans grund till all hans tro - Job 11:1-4

Job slog tillbaka och vagrade ge upp - Job 12:1-4; 13:1-13

Nu tog Job stallning, som maste ha schockat Djavulen men gjort att Guds anglar maste ha stallt sig upp och jublat i Guds domstol i himlen - Job 13:14-28; Job 13:15

Djavulen forsatte att forlojliga och hana Job - Job 15:1-13

Job vagrade att vackla under detta tryck - Job 16:1-3

Job fortsatte att ropa om nad och forlossning ifran Herren - versarna 11-22

Nu hade han blivit sa svag, att han nastan gav upp - Job 17:1-16

Nu forsokte Satan att knacka Job for gott - Job 18:1-14

Job vacklar nu och ar mycket svag - Job 19:1-22

Nu ingriper den Helige Anden och starker Job med tro - versarna 23-27; Matt. 16:13

DENNA BEKANNELSE BROT SATANS GREPP OVER JOB!

Det talade ordets kraft - Matt.12:35-37

Job hade kvoterat Guds Ord, som hade blivit nedskrivet av Enok cirka 1000 ar tidigare:
"Det finns en Fralsare, han lever nu och och en dag kommer han for att hamta sina egna."

700 ar fore Kristus ropade Jesaja ut detta: Jesaja 9:1-7

Apostlen Paulus skrev detta, cirka 1900 ar sedan: Rom. 10:5-17

Detta kallas for andlig krigsforing - 2 Cor.10:3-5

                  Har du oron till at hora med?

                                                                            Fortsattning foljer ......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast