Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page      Weekly Messages

RLJ-748SW

HARMONI MED GUD FOR MED SIG FULL HALSA  
Predikan av John S. Torell, Del 1 

24 December 2000
En manniskas kropp ar ett mycket invecklat fordon, som Gud har skapat for att den skall halla livet ut, och Gud har satt en livstid till 120 ar. 1 Mos.6:3

Moses forstod att pa grund av manniskans synd, sa ar det fa manniskor som lever ut sina fulla liv pa denna jorden - Psalm 90:7-12

Moses forstod ocksa att om Gud icke gor en manniska glad, sa gar det helt utfor.

versarna 13-17

DEN SOM LEVER UNDER GUDS BESKARM AR I HARMONI MED GUD!

Psalm 91:1-16

Lat oss nu undersoka en bil. Det ar huvudsakligen 3 olika saker som kan forstora en bil. 1. Fran en kraft utanfor fordonet (en kollision med en annan bil, man kor emot ett stillastaende objekt, en brand, att hamna i vatten, att rosta sonder, etc.)

2. Man anvander fel bransle, oljor och andra vatskor, man har icke ratt tryck i dacken, man satter pa delar som icke passar till den bilmodellen.

3. Bilen har en dalig forare, som forstor bilens harmoni och kor sonder bilen.


I denna serie av predikningar skall vi koncentrera oss pa foraren av den manskliga kroppen. Kroppen i sig sjalv har ingen personlighet, den ar precis som en bil som star still. Det ar foraren som ger personlighet till en bil och ocksa till en kropp. Foraren av en mansklig kropp ar MANNISKANS SJAL! 1 Mos.2:7; Hebr.4:12

En manniskokropps halsa beror pa hur hennes sjal ar. Om sjalen ar plagad, bekymrad, so kommer detta att medfora sjukdom i kroppen. Job 7:11;19:2;30:16-31;Ps.6:1-7

En sjal som ar plagad (orrolig, bekymrad) kommer att satta en andlig press pa kroppen, vilket kommer att paverka kroppen till att under eller over producera elektricitet. Kroppen ar styrd av elektriska impulser, som kontrollerar alla kemiska processer, samt muskelrorelser. Salunda kommer hela kortelsystemet att antingen producera for mycket eller for litet hormoner. Detta kommer att paverka kroppens mats-maltnings system och renings process (urin, avforing, svett ). Det kommer ocksa att paverka hjartat (blodtrycket) plus alla andra kroppsfunktioner. Ordsp.17:22; 18:14

Harmoni ar en gava ifran Gud. Gud ar i harmoni med sig sjalv -Joh.17:1-26

Harmoni ar nycklen till fullstandig halsa for kroppen, sjalen och anden. Joh.14:23-27 Joh.16:33

Nar Gud skapade allt, sa var det mycket gott - 1 Mos.1:10; 12; 18; 21;25;31

Synd fordarvar harmoni - 1 Mos.3:9-11

Att icke vara belaten ar modern till alla synder - Jesaja 14:12-14

Satan lyckades intala Eva till att icke vara belaten - 1 Mos.3:6

Ilska, vrede, avundsjuka, sorg har alla samma rot, ATT ICKE VARA BELATEN!

Jakob 3:14-16

Jag ar icke lycklig DARFOR.... och sa foljer en flod av ursakter!

Jesus sade: Kom till mig ....Matt.11:28-30

            Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer. . . . 


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001, Sacramento, CA 95841-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)

Posted:  02/08/2017

E-Mail:  dovem@eaec.org

Home


 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast