Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page      Weekly Messages

RLJ-747SW

VAD HAR DU ATT ERBJUDA ANDRA MANNISKOR?
Predikan av John S. Torell

17 December 2000
Varje manniska har en dag faststalld, nar livet ar slut pa denna jorden for henne. Nar denna dag kommer, sa kan du icke argumentera med Guds anglar att du icke vill ga, nu ar ditt jordiska liv over, och anglarna kommer antingen att taga dig till himlen eller till helvetet. Nu har du inga mer chancer att valja vad du vill ha, NU AR DITT JORDELIV OVER. Hebr.9:27

Vid detta ogonblick kommer du icke att bekymra dig on jordiska detaljer, det mest viktiga i ditt liv nu ar att finna ut, tager anglarna dig till himlen eller till helvetet? Om de sager att du ar pa vag till himlen, sa kommer du att borja tanka pa Kristi Domstol, vad kommer din slutstallning i evigheten att bli? 2 Kor.5:10-11

Lat oss nu se tillbaka och undersoka foljande manniskor och se vad de hade att erbjuda manniskorna som levde runt dem pa jorden:

KAIN levde ett sjalviskt liv, han tankte enbart pa sig sjalv och sina egna kanslor, och drog en forbannelse over alla sina avkomlingar. Ingen av hans avkomlingar overlevde floden, de var alla onda manniskor och hela slakten dog ut. 1 Mos.4:11-24

NOA gav sina avkomlingar ett valsignat liv - 1 Mos.6:8-22

ABRAHAM gav hopp om fralsning till alla nationer - 1 Mos.12:1-3; 22:15-18

Medan han vandrade pa denna jorden, var han arbetsgivare for tusentals med personer, som han forsedde med mat och husrum, han gav dem vagledning och sakerhet - 1 Mos.12:5; 13:1-7; 14:14-16

MOSES gav folket Guds Ord, ledarskap, sakerhet, arbete och rattvisa. 2 Mos.18:13-27

SAMUEL gav nationen Israel fred och stabilitet, men han misslyckades med att uppfostra sina soner till att vandra med Gud. 1 Sam.8:1-9

SAULUS blev en politiker, istallet for att tjana Gud och folket, han gjorde uppror emot Gud, och tvingade folket att tjana honom istallet, och att kriga och arbeta for hans intressen.

1 Sam.8:10-22

DAVID blev fordarvad genom sin sexuella lust - 2 Sam.12:7-12

SOLOMON blev fordarvad genom sin visdom, och han slutade som avgudadyrkare och avfalling - 1 Konung.11:1-9

PROFETERNA JESAJA, JEREMIA, DANIEL och alla de andra profeterna uppskrivna i det Gamla Testamentet vandrade i helighet, tjanade Herren och gav sina liv till Gud, sa att manniskor kunde hora Guds Ord och bliva fralsta. 2 Petr.1:19-21

JESUS kom for att fralsa manniskor och forstora Djavulens verk - Apg.10:38; 1 Joh.3:8

APOSTLARNA gav upp sina privata liv, sa att varlden kunde fa hora om Jesus! Matt.19:27-30

Ditt livs historia haller nu pa att skrivas. Vad skriver Guds anglar ned i bockerna? Ar du en tjanare eller en harskare? Ger du till andra eller tager du ifran andra? Producerar du mera i ditt liv, an vad du sjalv gor at? Upp.20:12

Varje manniska maste fatta beslut varje ogonblick under dagens lopp. Vad grundar du dina beslut pa? Matt.13:9-23

                Har du oron till att hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001, Sacramento, CA 95841-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)

Posted:  02/08/2017

E-Mail:  dovem@eaec.org

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast