Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page   Weekly Messages

RLJ-745SW

STRESS FORSTOR TRON

Predikan av John S. Torell

3 December 2000
Den mest sarbara delen av en manniska ar hennes kanslor. Djavulen har lart sig under 7000 ar hur han kan manipulera och fullstandigt forstora manniskor, genom att forcera fram ilska, vrede, svartsjuka, sorg, sjalvomkan, girighet, fruktan, radsla, nervositet, bitterhet, klagomal, grinighet, tvivel, otro, etc. Gal.5:15-21

Alla dessa negative kanslor kommer att nedsatta kropppens immunsystem, vilket bestar av kortlar och blodet. Om det icke finns tillrackligt med blod, sa kommer kroppen att brytas ned. Blodceller ar producerade i benmargen, som ar i mitten pa benen.

Ordspr. 15:13; 17:22

Negative kanslor kommer att skapa stress i en person. Nar vi stirrar pa obetalda rakningar, mer arbete an vad vi hinner med, fruktansvarda sjukdomar, skillsmassa, att bliva arbetslos, etc. skapar stress, som sedan driver fram fruktan och radsla. Nar Guds gladje forsvinner, kommer sjukdomar och med detta mera stress och fruktan. Kung David skrev ned detta : Psalm 6:1-10; 22:1-17

Somnen ar oerhort viktig for manniskokropppen, och Djavulen vet detta. Genom att taga bort somnen ifran en manniska, kan han bryta ned henne ytterligare. Gud ger sitt folk god somn. Psalm 127:1-2; Heb. 13:8

Nar Djavulen och hans onda andar har brutit ned en manniskas forsvar, sa blir det fullstandig oreda. Jakob 3:14-16

Istallet for att taga hand om rotproblemet som ger stress, sa tager de flesta manniskor idag mediciner (droger) for att taga bort vark och stress. Istallet for at bli battre sa kommer Satan att sanka sina klor djupare in i deras kropppar. Uppen.18:23

Exempel av stress: Kung Saulus var mycket stressad innan han dog - 1 Sam.28:1-5;

David var stressad - 1 Samuel 21:10-15; 22:1-2; Profeten Elia var stressad - 1 Kon.19:1-10; Marta var utstressad - Lukas 10:38-42

        JESUS SADE: FRUKTA ICKE! Matt.10:16-39

        JESUS SADE: VILA I MIG! Matt.11:28-30

        TAG EMOT JESU FRID! Joh.14:23-27; 16:33

Lar dig att vara tacksam for vad du har - Filip.4:4-13

Jesus vagrade att bliva stressad nar han var pa vag till korset - Joh.14:28-31

Apostlen Paulus vagrade att bli stressad nar han var pa vag till sin avrattning - 2 Tim.4:6-18

LOSNING ; FLYT I DEN HELIGE ANDES FLOD! Joh.7:37-39

Frukten av den Helige Anden finner du i Galaterna 5:22-25

                  Har du oron till att hora med?


Home   Contact Us

Posted:  02/08/2017

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast