Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page      Weekly Messages

RLJ-743SW

DEN STORSTA TRON

19 November 2000
Vi har studerat BARANDE TRO, sedan har vi undersokt HUR VI AR KANDA I DEN ANDLIGA VARLDEN, och efter detta diskuterade vi att det icke finns NAGON KRAFT UTAN HELIGHET.

Nar det en gang har blivit kant i den demoniska varlden att en Kristen har blivit en segrare - Uppen.3:12-13; sa finns det endast en sak kvar som Satan och hans har av onda andar kan gora, och det ar att LURA den kristne och BESMITTA HONOM ANDLIGT!

Nar en kristen manniska har lart sig att halla sig ren ifran att bliva andligt besmittad, sa ar nasta steg i den andliga varlden, att leva med en SEGRANDE TRO. Efes.6:13

LAT OSS NU LEVA I DEN STORSTA TRON -

        ATT PRISA OCH TILLBEDJA HERREN VAR GUD

Pris och tillbedjan ar det normala i himlen, Guds heliga anglar prisar honom, de som ar fralsta genom Kristus prisar honom! Jesaja 6:1-8; Upp.4:1-11; 7:9-17; 19:1-9

Adam och Evas barn blev undervisade att ge offer och pris till Herren. 1 Mos.4:1-13

Gud ar icke lycklig nar manniskor syndar och klagar - 1 Kor.10:5-13

Att stona, skrika och klaga slapper loss Satans krafter - Jakob 3:14-18

Nar det icke finns nagon tro- sa finns det icke pris och tillbedjan for Gud - Rom.1:18-26

Tio spetalska kom till Jesus, endast en kom tillbaka och tackade - Lukas 17:11-19

Lar dig att prisa Gud innan du far en valsignelse - Matt. 8:1-3

Tacka Herren i allt - 1 Tessal. 5:14-24

DEN STORSTA TRON AR ATT ALLTID PRISA HERREN, OAVSETT OMSTANDIG-

HETER! Filip.4:4-20

Prisa Herren med gladje - Psalm 100:1-5

                      Har du oron till att hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001, Sacramento, CA 95841-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)

Posted:  02/08/2017

E-Mail:  dovem@eaec.org

Home


 

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast