Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home   Weekly Messages

RLJ-742SW

SEGRANDE TRO  

12 November 2000
Vi har studerat BARANDE TRO, sedan har vi undersokt HUR VI AR KANDA I DEN ANDLIGA VARLDEN, och efter detta diskuterade vi att det icke finns NAGON KRAFT UTAN HELIGHET.

Nar det en gang har blivit kant i den demoniska varlden att en Kristen har blivit en segrare - Uppen.3:12-13; sa finns det endast en sak kvar som Satan och hans har av onda andar kan gora, och det ar att LURA den kristne och BESMITTA HONOM ANDLIGT!

Nar en kristen manniska har lart sig att halla sig ren ifran att bliva andligt besmittad, sa ar nasta steg i den andliga varlden, att leva med en SEGRANDE TRO.  Efes.6:13

Att vara segrande ar att ha overhanden, overtaget, rada, forharskande, overlagsen, att ha herravalde.  Efes.6:10-18

Kristoffer Columbus hade en segrande tro, nar han fortsatte att segla vidare trots en valdsamt motstand ifran sjomannen, som trodde att de snart skulle falla av havet och hamna i avgrunden, men han fortsatte tills han kom till det land som han hade tro pa att det fanns dar.

Segrande tro ar grundad pa en djup forankrad tillit pa Gud, som icke kan skakas, oavsett omstandigheter. Lat oss se pa apostlen Paulus - Apg.27:9-44  Mark 16:16

Apostlen Paulus kunde vid denna tidpunkt i hans liv icke bliva skakad av nagra omstandigheter! Apg.28:1-10

Har ar den stabila grunden som denna slags tro ar byggd pa:

1. Guds Ord - Jesaja 55:6-13

2. Guds Ord kan icke bliva andrat - Matt. 5:17-19

3. Guds Ord ar enbart gott - Lukas 11:1-13

4. Guds Ord ar Jesus - Joh.1:1-14

5. Jesus kom for att ge oss liv och liv i overflod - Joh.10:1-14

6. Vet vem du ar - Romar. 8:28-39

7. Vet att du har evigt liv - Joh.10:23-30; 1 Joh.5:10-15

SEGRANDE TRO forde evangelium till hednalanderna, byggde forsamlingar, sjukhus, skolor, barnhem, affarsverksamhet, fabriker, tryckte Biblar och kristen literatur och skickade ut missionarer runt hela varlden.

Vad haller du pa med att bygga?  Ar du en segrare? Uppen.3:7-13

            Har du oron till att hora med?


Home   Contact Us

Posted:  02/08/2017

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast