Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page        Weekly Messages

RLJ-739SW

HUR AR DU KAND I DEN ANDLIGA VARLDEN?

22 Oktober 2000
Det ar viktigt att varje kristen forstar att ingenting kan handa i den fysiska varlden, om icke beslut har forst fattats i den andliga varlden. Vi ser detta genom att lasa Job 1:6-12; 2:1-7; Daniel 4:1-17; Matt.10:28-33

Gud regerar skapelsen genom Jesus Kristus tills denna varldsordning kommer till ett slut - 1 Kor.15:22-28

Jesus regerar genom den Helige Anden och Guds heliga anglar. Hebr.1:1-7; 13-14

Scevas sju soner fick veta detta genom en valdsam attack - Apg.19:13-17

Om en manniska icke har blivit fodd pa nytt, fralst genom Jesu blod, SA HAR DENNA MANNISKA INGEN ANDLIG KRAFT TILLGANGLIG IFRAN GUD! Mark 16:15-20

Abraham var valkand i himlen och fruktad i den denomiska varlden - 1 Mos.18:16-22

Sa var Moses - 5 Mos.34:1-12

Sa var Josua - Josua 5:9-15

Sa var Gideon - Domarboken 6:11-16

Sa var Samuel - 1 Samuel 3:1-21

Sa var Daniel - Daniel 9:20-23; 10:1-14

Det judiska ledarskapet hade inget val, de var tvungna att erkanna att Petrus och Johannes hade varit med Jesus - Apg. 4:5-14; Apg. 2:14-18

Apostlen Paulus fick gavan av speciella underverk - Apg. 19:11-12; Apg. 8:9-24

Gud hatar manniskor som ar fega och fulla av otro - Upp.21:7-8

Gud har sitt eget system att beskydda sitt folk, de are beseglade i pannan av Guds anglar

Ezek.9:1-11; Upp.7:1-3; 9:1-4

Nar vi kanner till detta, sa kan vi forsta Rom. 8:28-31

De som gor uppror emot Gud skall bara sin skamm - Ezek.44:5-16

Varje gudfruktig man och kvinna som Gud har anvant i sin tjanst har detta gemensamt:

EN BARANDE TRO! Hebr.11:6-16

Jesus sade att han skall spy ut de som ar ljumma - Upp.3:14-22

            AR DU KALL?

                        AR DU LJUMMEN?

                                    AR DU VARM?

Valet ar helt ditt, ingen annans!

Har du oron till att hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001, Sacramento, CA 95841-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)

Posted:  02/08/2017

E-Mail:  dovem@eaec.org

Home


 

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast