Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-736SW

BRYT LOSS IFRAN SATANS HJARNKONTROLL
Predikan av John S. Torell 

1 Oktober 2000

DE OFRALSTAS TANKELIV: Andligen doda, ledda av Satan, programmerade till att tanka, kanna och vilja vara olydiga emot Gud, och lusta efter syndfulla aktiviteter.

Efes.2:1-3; Fullstandigt blinda till bibliska sanningar! 2 Cor.4:1-4

TANKELIVET HOS MANNISKOR SOM FORKASTAR GUDS SANNING
Gud kommer att sanda dem en stark villfarelse! 2 Thess.2:8-12

TANKELIVET HOS LYDIGA MANNISKOR
Fralsning, helgelse och en tro pa sanningen! 2 Thess.2:13-17

Varje manniska ar utsatt for "STARK HJARNPROGRAMMERING" genom aren i grundskolan, inraknat aren som ledde till studentexamen, samt universitetsstudier.

"MJUK HJARNPROGRAMMERING" sker genom annonser, nar man laser tidningar, veckotidningar, samt genom TV, radio, musik och filmer. Romar.8:5-8

Varje kristen bor stalla foljande fragor till sig sjalv:

        1. Varfor klar jag mig som jag gor?

        2. Varfor klipper jag mitt har som jag gor, eller malar mig (en kvinna)?

        3. Varfor ater jag den mat som jag ater varje dag?

        4. Varfor tanker jag som jag gor?

        5. Vem har givit mig det trossystem som jag nu har?

        6. Var nagonstans har jag lart mig mitt moraliska system som jag tror pa?

Ar mitt moraliska vardesystem ifran Gud, som han har skrivit ut i Biblen, eller har jag plockat uppp ett manskligt moraliskt vardesystem, som ar inspirerat av Djavulen?

Romar.8:9-17

Manasseh var 12 ar gammal nar han blev kung. Han valde att vandra den onda vagen.

2 Konung.21:1-7

Hans son Amon var 22 ar gammal nar han blev kung, och han blev lika ondskefull som sin far. Versarna 19-26

Josiah, Manassehs sonson var 8 ar gammal nar han blev kung. Som ett barn valde han att vandra med Gud. 2 Konung.22:1-2

Vid 16 ars alder borjade han att djupare soka Gud - 2 Kronik.34:3-7

Han borjade med att renovera templet - 2 Konung.22:3-7

Hogste prasten hittade Mose bockerna - vers 8

Nar Josiah horde Guds Ord lasas upp blev han forkrossad - versarna 9-13

Nu ville han ha ett profetisk ord ifran Herren - versarna 14-20

Josiah befallde att Guds Ord skulle lasas upp for folket - 2 Konung.23:1-3

Sedan borjade han att rensa upp - versarna 4-20

Nar landet hade blivit renat, var det dags att borja tillbedja Herren - versarna 21-25

Hur vi skall forbereda oss sjalva infor Herren:

        1. Svara pa varje fraga ovanfor och se till att det stammer med Guds Ord.

        2. Rensa ut allt ont och allt skrap ur ditt liv.

        3. Borja tillbedja Gud i Ande och i Sanning - Joh.4:21-24

Har du oron till att hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001, Sacramento, CA 95841-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)

Posted:  02/08/2017

E-Mail:  dovem@eaec.org

Home


 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast