Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page  Weekly Messages

RLJ-735SW

ATT NA UT TILL DE OFRALSTA

Predikan av John S. Torell

24 September 2000
Varje fralst manniska i Kristus har blivit given uppgiften att dela ut evangelium till de manniskor som finns runt om, eller till vilken plats man reser. Matt. 28:18-20

Endast fralsta med ratt kunskap om fralsning i Jesus (ratt program) kan bliva framgangsrika . Matt.15:12-14; 2 Petr.2:10-22

Efter det att Adam hade blivit skapad, blev han programmerad av Gud:

1. Han blev tillsagd vem han var - 1 Mos.1:26-27

2. Han blev tillsagd att vara fruktfull och att regera over jorden - vers 28

3. Han blev tillsagd vad han skulle ata for mat - vers 29

4. Han blev tillsagd vad djuren, faglarna och insekterna skulle ata - vers 30

5. Han blev tillsagd att hela skapelsen var MYCKET GOD - vers 31

6. Han blev tillsagd att bruka och bevara Lustgarden - 1 Mos.2:15

7. Han blev tillsagd att icke ata frukt ifran Kunskapens Trad - versarna 16-17

8. Han blev given en hustru - versarna 18-25

Satan omprogrammerade Adam och Eva - 1 Mos. 3:1-11

De ofralstas tankeliv : Andligt doda, ledda av Satan, programmerade till att tanka, kanna och vilja vara uppprorisk emot Gud, samt lusta efter syndiga garningar.

Eph.2:1-3 Totalt forblindade till Bibliska sanningar - 2 Kor.4:1-4

Varje manniska har "ETT TIDS-LAST TANKANDE," enligt det program som har blivit insatt i henne! 1 Mos.19:1-26

Lot ville icke garna lamna Sodom, hans fru var fortrollad av staden, hans svarsoner vagrade att tro pa Gud, till slut fick anglarna slapa ut familjen ifran staden.

En datamaskin har en "hard drive" samt en "processor" (chip). En manniskas sjal ar som en "hard drive" och hennes ande ar en "processor." De ofralsta har ingen processor - 1 Kor.2:9-16

Manga kristna har icke blivit fullt omprogramerade av den Helige Anden. Orsaken till detta ar att de vagrar att ge upp sina gamla program. De sitter fast i gamla vanor, idrott,

forstroelse och underhallning ifran varlden. De byter bort den dyrbara tid som Gud har givit dem for VARDELOSA AKTIVITETER UTAN ANDLIGA VARDEN! Vilket sloseri av tid! Vad spelar det for roll om 500 ar vilket lag som vann en fotbollsmatch, eller en ishockey match? Jesaja 55:1-3

Dessa manniskor ar tidslosare - Matt.16:25-27

En manniska har ett ratt eller ett fel program - Matt.7:20-27

Det finns ingen tro om man har ett fel program - Hosea 4:6

Varje program har sitt eget moraliska vardesystem - 1 Kung.18:1-22

Ofralsta manniskor ar helt forblindade - 2 Kor.3:14

        FOR ATT NA UT TILL DE OFRALSTA MASTE VI

        PREDIKA KRISTUS KORSFAST 1 Kor.1:17-31

        OCH I DEMONSTRATION AV KRAFT 1 Kor.2:1-8; 2:16

        OCH BEDJA FOR SYNDANODENS GAVA Joh.6:44; 65

Har du oron till att hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001, Sacramento, CA 95841-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)

Posted:  02/08/2017

E-Mail:  dovem@eaec.org

Home


 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast