Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-734SW

UPPRIKTIGHET - TROFASTHET

Predikan av John S. Torell

17 September 2000
Den allra viktigaste egenskapen hos Gud for oss fralsta manniskor ar att Gud ar UPPRIKTIG, TROFAST, NADEFULL OCH ATT HAN OFORANDERLIG. 5 Mos.7:7-10    Rev. 2:1-3

Gud talade mycket tydlight om detta till profeten Jesaja, dar han fastlade sin makt, sin harlighet och sina planer. Jesaja 45:1-25

Guds Ord kan aldrig bliva brutet, det star kvar for evigt. Jesaja 55:8-11

Jesus sade det pa nytt nar han var pa jorden - Matt. 5:17-19

Den manskliga hjarnan kan aldrig riktigt fatta vad "EVIGHET" ar for nagot. Manniskors vanskap och forhallanden kommer och gar, som ebb och flod i havet. Men Fader Gud skall taga emot varje fralst manniska i Kristus, som har blivit tvattade i Lammets blod, och vi skall sedan leva med honom for alltid, for evigt. Upp.22:1-6

Detta bestyrks i det Nya Testamentet, dar Jesus talar om for oss att det ar Guds STORA KARLEK som kommer att oppna dorren for evigt liv med Gud genom Kristus.

Joh.3:12-21

Det finns inget morker i Gud, INGA HEMLIGA GOMDA PLANER! 1 Joh.1:5-7

GUDOMLIG KARLEK (AGAPE) AR VAD GUD AR, OCH VARJE PERSON SOM SAGER ATT HAN AR FRALST KAN ICKE HINDRA DENNA KARLEK ATT SKINA I HANS LIV.

1 Joh.2:1-17

Agape karlek ar beviset att en manniska blivit fodd pa nytt. 1 Joh.3:8-16

Apostlen Paulus forklarar denna karlek - Rom.5:1-11

Vem ar en trofast tjanare? Lyssna till Jesu ord! Matt.24:45-51

Vi maste vara trofasta i den allra minsta detalj. Lukas 16:10-13

Icke alla som predikar evangelium har ett ratt motiv - Fillipperna 1:8-18

Var trofast som Gud ar trofast - 1 Tessal. 5:14-28

Gud har givit oss ett starkt lofte - Hebr.6:10-20

Vad for slags frukt visar du i ditt liv? Gal.5:22-26

LAT OSS ALSKA VARANDRA ! 1 Joh.4:7-13

Har du oron till att hora med?

Har du oron till att hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001, Sacramento, CA 95841-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)

Posted:  02/08/2017

E-Mail:  dovem@eaec.org

Home


 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast