Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page   Weekly Messages

RLJ-733SW

ATT SKYNDA PA DIN ANDLIGA TILLVAXT
Del 2

 

Predikan av John S. Torell 10 September, 2000

Din sjal, ande och kropp maste vaxa och bliva starka tillsammans i harmoni!    3 Joh.1-4

Denna predikan ar en sammanfattning av de manga predikningar som jag har predikat under arens loppp om "ANDLIG TILLVAXT." Jag kommer att kortfattad tala om de manga hinder och storningar som den kristne moter i sitt dagliga liv:

.8. Att forsoka att imponera andra och alltid soka tillfredstalla deras krav - 1 Sam.15:13-31

9. Att ata dalig mat (junk food, skrapmat) och icke trana (gymnastisera) din kropp

Kom ihag! INGEN KROPP - INGEN TJANSTGORING FOR JESUS! Rom.12:1-2

10. Ingen Tro - Hebr.11:1-6; 1 Joh.4:17-19

11. Radsla, fruktans andemakt - 2 Tim.1:7

12. Att uppskjuta vad som skall goras idag - Ords.24:30-34; 26:13-16

13. Att vara barnslig, starta projekt som aldrig blir fardiga - Lukas 14:27-35

14. Brutna loften - Matt.5:33-37

15. Att vara olydig emot Guds Ord. Jesaja 29:10-13; Matt.15:7-9

16. Att icke ge Gud tionde - Malaki 3:6-12

17. Att vara olydig emot Jesu bud att predika evangelium - Matt.28:18-20

                Har du oron till att hora med?

Livet ar for kort for att sorga                               Om det ar nagot som du skall forlata

For kiv och for tarar                                            Forlat utan att droja

Vad gagnar det oss att slosa                              Kanske det var ocksa delvis ditt fel

bort dyrbara dagar och ar?                                Sa klara upp det idag!

                                                        (Forfattaren okand)

En predikan som ar predikad med overtygelse och eld ifran Herren ar vardelos, savida den icke driver lyssnarna till bon om forlatelse och ett nytt liv, som kommer att helt forandra deras dagliga liv!


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001, Sacramento, CA 95841-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)

Posted:  02/08/2017

E-Mail:  dovem@eaec.org

Home

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast