Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

Home Page   Weekly Messages

RLJ-731SW

VAD BETYDER ETT NAMN

Predikan av John S. Torell 27 Augusti, 2000

Hur viktigt ar det namn en person har blivit given? Har det nagon andlig betydelse? Lat oss som alltid vanda oss til Guds Ord for att fa kunskap om detta.

Efter det att Gud hade skapat alla olika slags djur och faglar, tog han dem till Adam och sade till honom att giva varje djur och fagel ETT NAMN. 1 Mos.2:18-20

Varfor? Svaret pa detta finner vi i 1 Mos.1:26-28, dar Gud gav manniskan dominans over jorden. Salunda maste varje djur och fagel bli identifierad och givet ett namn, till vilka de skulle svara.

Ett namn identiferar en manniska och alla andra skapade varelser, inraknat anglar.

Terah gav namnet Abram (betyder "MAKTIG FADER" till sin son. Abram var kand under detta namn, tills Gud andrade det till "ABRAHAM," vilket betyder "FADER AV SKAROR."

1 Mos.17:1-8 Hans hustrus namn var "Sarai," vilket betyder "princessa." Gud andrade detta namn till "SARAH," vilket betyder "MODER AV NATIONER."

Isak och Rebecka kallade sin yngste son for Jakob, vilket betyder "bedragare." Nar Jakob fick mota Herren, fick han sitt namn andrat till "ISRAEL," vilket betyder "ATT REGERA MED GUD." 1 Mos.32:22-32

Har du nagonsin undrat varfor en romersk katolsk kardinal andrar sitt namn, nar han blir vald till pave? Eller, varfor alla personer som blir invigda i Djavulsdyrkan eller shamanism andrar sina namn, eller varfor manniskor omvanda till Islam andrar sina namn?

Moses visste att det fanns kraft i ett namn, och dafor fragade han Gud : "Vad ar ditt namn?’  2 Mos.3:1-15

De judiska ledarna visste mycket val att det fanns kraft i ett namn, och de anvande detta for att fa Jesus att tala till dem - Matt.26:59-66

Varje angel har sitt eget namn. Gabriel - "GUD AR MAKTIG." Daniel 8:15-19

Mikael - "VEM AR LIK GUD?" Daniel 12:1

Det ar icke alla anglar som ger ut sina namn - Domar.13:1-25

Saulus (DEN UTVALDE) av Tarsus andrade sitt namn till Paulus (DEN LILLE) Apg.13:1-9

Paulus ville vara kand som en man som hade dott till Kristus - Gal.2:17-21

Ett namn kommer att inge respekt - Hebr.11:32-38; eller skam - 2 Petr.2:14-17; Hebr.12:15-17; Judas 8-13

Gud forberedde valdigt noga allt innan han sande sin Son till jorden. Den som skulle forbereda fick ett speciellt namn, JOHANNES (YAHWEH AR NADEFULL) Lukas 1:1-22; 57-65 och Guds egen son var given flera namn i forvag - Jesaja 9:6-7; och sedan talade Gud om for Maria vad hon skulle kalla sin son - JESUS ( FRALSARE) Lukas 1:26-35

FORSTA DETTA! ETT NAMN GER INTRYCK I DEN ANDLIGA VARLDEN! Apg.4:1-12

Jesus sade: I MITT NAMN...Joh.16:19-28; Markus 16:15-20

Vid namnet Jesus skall alla knan bojas - Filipp.2:5-11

Onda andar forstar kraften av ett namn - Apg.19:11-17

NU BOR DU KUNNA FORSTA DETTA BUDORD! Du skall icke missbruka .... 2 Mos.20:7

Du skall icke vara slarvig med din mun! Matt.12:36-37

Varje fralst manniska ar en ny SKAPELSE! 2 Kor.5:16-17

Vi ar erbjudna ett nytt namn i himlen - Uppen.2:17

        SKYDDA DITT NAMN OCH DITT GODA RYKTE

                BLI EN SOM VINNER SEGER

                        Har du oron till att hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001, Sacramento, CA 95841-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)

Posted:  02/08/2017

E-Mail:  dovem@eaec.org

Home


 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast