Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

Home Page   Weekly Messages

RLJ-730SW

DALEN DAR BESLUT SKALL FATTAS

20 Augusti 2000

Varje manniska maste fatta beslut dagligen i sitt liv En man eller en kvinna maste forsta, att han eller hon ar SUMMAN AV ALLA BESLUT SOM DENNA MANNISKA GJORT. Gud’s sista dom over manniskorna komer att bli over de beslut som manniskorna gjort under sitt liv pa denna jorden. Den svenska oversattningen i Joel 3:12-15 utlamnar (1917 ars oversattning) att denna dal ocksa kallas for "beslutens dal" i den Hebreiska texten. Joel 3:12-15

Ett barn som gor uppror emot sina foraldrar och Guds Ord, bygger en grund pa sand, som kommer att folja denna manniska resten av sitt liv.. Nar ett barn icke tager sin skolutbildning pa allvar, har sexuella kontakter innan aktenskap, skapar stora problem i framtiden for denna manniska. Matt.7:24-27

Daniel fattade ett beslut som icke bara styrde hans liv for de nasta 61 aren, men for alla manniskor som har levt sedan dess. Daniel 1:1-21

FRUKTANSVARDA BESLUT

1. Lucifer - UPPROR- Jesaja 14:12-14

2. Adam och Eva - OLYDNAD - 1 Mos.3:1-13

3. Terah - AVGUDERI - 1 Mos.11:24-32; Josua 24:2

4. Akan - ATT TAGA OCH BEHALLA FORBANNADE SAKER - Josua 7:1-13

5. Absalom - ATT BRYTA GUDS BUDORD - 2 Mos.20:12; 2 Samuel 15:1-11

6. Den rike unge mannen - ATT FORKASTA KRISTUS - Matt. 19:16-22


Var och en av oss maste dagligen fatt beslut. Foljer du nu Jesus nar du valjer dina olika mojligheter? Joh.6:59-71

Genom dina ord skall du bliva domd - Matt.12:36-37

Kom ihag Herren nar du ar forfarande ung! Predik.12:1

Valj denna dag .... Josuah 24:1-27

Har du oron till att hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001, Sacramento, CA 95841-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)

Posted:  02/08/2017

E-Mail:  dovem@eaec.org

Home


 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast