Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

 

RLJ-729SW

GUDS GRANSLOSA NAD

13 Augusti 2000
Det ar icke latt att leva som en kristen pa denna jorden. Alltid ar det nagot brak som pagar runt omkring oss, and Satans favorit vapen ar att sla ned modet, med andra ord "kora ned den kristne i kroken." Onda andar ar mastare nar det galler att viska logner i de kristnas oron. Deras favorit logner ar : GUD ALSKAR DIG ICKE! DET FINNS INGEN SOM AR SA DALIG SOM DU AR! DU AR ICKE VARDIG TILL ATT BLIVA HELAD, DU SKALL PLAGAS FOR ATT DU SKALL KUNNA BETALA FOR DINA SYNDER! Listan kan bli hur lang som helst. Upp.12:10-17; Joh. 8:44

Det ar nu dags for oss att KOMMA IN I GUDS VILA. Hebr.4:1-16

Denna vila ar grundad pa var fralsning i Jesus Kristus - Efes.2:4-10

Denna fralsning ar grundad pa GUDS KARLEK ! Joh.3:14-17

Guds karlek till oss och hans fralsning ar icke grundad pa vara goda garningar.

Rom.3:2–31; 4:1-5

Fruktan, radsla fordommer oss och for med sig sjukdom. Fullstandig karlek kastar ut all radsla - 1 Joh.4:15-21

Jesus sade : Kom till mig ...Matt.11:25-30

Guds nad ar storre an alla vara synder. Psalm 103

1. Om vi tror pa detta, sa kommer vi att prisa Gud - Psalm 103:1-2

2. Gud har forlatit alla vara synder och han helar alla vara sjukdomar. Vers 3

3. Hans nad ar utan begransning - versarna 4-14

HERREN AR MIN HERDE - Psalm 23:1-6

Ar du fralst? Om du icke ar fralst, sa kommer icke dessa valsignelser att galla for dig.

Du kan bli fralst idag! Rom.10:8-13

Har du oron till att hora med?

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast