Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

 

RLJ-728-SW

DAGS ATT GA VIDARE MED HERREN JESUS KRISTUS

6 AUGUSTI 2000
Under aret 1999 sa atgick mycket av var tid och tillgangar till att forbereda for the Y2K krisen. Var det en kris? Historikerna i framtiden kommer att saga, att detta var en mojlig kris som manniskan sjalv skapat, som hotade den civiliserade varlden. Om man icke hade spenderat miljarder av dollars och miljoner arbetstimmar pa att reparera detta problem, sa kunde den vesterlandska varlden har kollapsat. Men framforallt, kristna runt hela jorden bad till Gud och jag tror att Gud holl tillbaka sin dom over varlden, for att vi skall fa tid att leda mer manniskor till Jesus. Jona 3:1-10

Under oktober manad, 1999 kom en grupp av manniskor till var forsamling. De var ledda av tva man, en pastod sig vara en apostel, den andre en profet. Var karlek blev trampad pa och mycket tid, boner och kraft blev spenderat pa att hjalpa dessa manniskor for att bliva frisatta ifran onda andar. De bonade oss att bedja for frisattelse for dem. Men deras ledare hade ett annat motiv, att infora deras falska lara i var for-

samling. (2 Petr.2:1-22) Var kyrka forlorade mycket kraft i denna strid, innan deras ledare blev tillsagd att lamna, och da tog han hela sin grupp med sig. Titus 3:9-11

Djavulen ar en mastare i att smyga sig in, stjala manniskors tid och leda andra vilse. Nehemja 6:1-9

VI SOM EN FORSAMLING MASTE REPARERA MUREN SOM GUD HAR GIVIT OSS! 

Nehemja 6:10-19

1. Innan Gud kan ge oss en ny lokal, maste vi betala det vi ar skyldiga pa den gamla.

2 Konung.4:1-7

Detta betyder ocksa de 2 radiostationer vi ar skyldiga pengar. Rom.13:8

2. Vi kan icke langre flyta med strommen, utan vi maste inrikta oss pa de gavor som Gud har gett oss och vad han har sagt till oss att gora med dem. Gud soker man och kvinnor som ar villiga att giva honom en tron av lovprisning och ara. Joh.4:21-24 Gud soker icke efter manniskor som kan bygga honom underhallningscenters, och icke heller vill han ha en cirkus! Ingen frammande eld, ingen rock’n and roll. 3 Mos.10:1-7

3. Vi skall vandra i sanning, vilket ar ett BUDORD - 1 Joh.4:1-8

4. Vi skall vittna och leda de ofralsta till Jesus - Matt.28:18-20

Under de sista aren i USA sa har de kristna icke okat i antal, forsamlingar har vaxt genom att medlemmar flyttar ifran en kyrka till en annan. Detta maste bliva andrat pa!

5. De nyfralsta och vara barn maste bli

a) undervisade Guds Ord - Matt.28:20

b) undervisade kyrko och varldshistoria - 5 Mos.6:5-12

c) undervisade hur man skall bedja - Lukas 11:1-4

d) undervisade hur man strider i den andliga varlden - Efes.6:10-18

KOM IHAG! Det ar Gud som ger oss makt till att fa rikedom - 5 Mos.8:6-18

BLI ICKE EN DARE! Lukas 12:16-21

LAT ICKE DIN TID STJALAS IFRAN DIG ! Ps.89:47; Ordspr.18:9; Predik.9:12

Har du oron till att hora med?

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast