Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-726SW

GUDS LYDNADSSKOLA  

23 juli, 2000
Lydnad ar Guds hornsten nar det kommer till Guds gemenskap med sin skapelse!

Lucifer vagrade att vara lydig - Jesaja 14:12-17; Hesek.28:14-18

Gud kravde lydnad av Adam och Eva - 1 Mos.2:15-17

Abraham blev skickad till ett fientligt omrade, dar han blev provad gang pa gang!

Han misslyckades i Egypten - 1 Mos.12:9-20

Han misslyckades med Hagar - 1 Mos.16:1-6

Han misslyckades i Gerar - 1 Mos.20:1-18

HAN KLARADE SIN EXAMEN PA BERGET MORIAH - 1 Mos.22:1-18

Nar Herren ledde Israels barn ut ur Egypten, sa skickade han dem icke pa den fina kustvagen som ledde till Loftets Land, istallet sa skickade han ut dem i vildmarken. 2 Mos.13:17-22

Lar dig detta: Gud visste mycket val att i vildmarken skulle det icke finnas gront gras for boskapen, inget vatten for manniskor och djur, och definitivt ingen mat for folket. Men detta var den perfekta platsen for folket att ha sin tro testad och for Gud att gora underverk. 1 Kor.10:1-14

Varje kristen manniska kommer att bliva sig tilldelad ett omrade, dar vi skall leva och bliva provade. Ibland kommer det icke att finnas nagot vatten, ibland finns det ingen mat. Gud kommer att tillata hinder att resas upppp, sa att han kan testa var tro och hjalpa oss att ha tro pa Herren! Lukas 19:12-27

Jesus kom for att gora Guds vilja - Joh.4:34

For att kunna vara lydiga, maste vi forst bliva trofasta! Hebr.3:1-5

Tron kommer ifran Guds Ord - Rom.10:17

Om det icke finns tro sa kan det icke bliva nagon lydnad - Hebr.11:1-6

Bland dem som ar trofasta, kommer det att finnas tre grupper, 30%; 60% och 100% Matt.13:19-23

       Vilken grupp tillhor du?

BONUS SCRIPTURE:  Joh. 10:9

Har du oron till att hora med?

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast