Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-724SW

ATT VANTA PA DEN HELIGE ANDEN

9 Juli, 2000
Under de 3,5 ar som Jesus vandrade pa jorden med sina larljungar, fick de uppleva underverk, helbrejdagorelser och utkastning av onda andar. En dag talade Jesus med dem om den Helige Anden - Joh. 7:37-39

Sedan kom korsfastelsen och alla blev skingrade - Matt.26:52-56

Under tre dagar levde larljungarna i morker och fruktan - sedan kom Uppstandelsen!  Lukas 24:1-39

Under 40 dagar vandrade Jesus med sina larljungar och gav dem mera undervisning  Apg. 1:1-3

Den dagen Jesus skulle lamna jorden, gav han dem en sista undervisning om den Helige Anden, som de icke alls begrep just da - Apg.1:4-8

Sedan for han upp till himlen - versarna 9-11

Nar de sedan fick vandra tillbaka till Jerusalem, sa maste de ha varit ledsna, Jesus var nu borta och de hade ingen mer kraft an vad de haft forrut. De 120 larljungarna samlades i den Ovre Salen, och forsokte att gora sina egna beslut, men det blev icke mycket av det. Versarna 13-26

SEDAN KOM PINGSTDAGEN! Apg.2:1-4

Guds overnaturliga kraft svepte fram i full kraft, den genomsyrade dem, den forandrade dem, de blev laddade med kraft och kastades in i aktion - versarna 5-19

Fran att ha varit radda - sa blev de modiga

Fran att ha tankt manskliga tankar - sa borjade de nu att tanka som Jesus. Resultatet blev att 3000 personer blev fralsta pa en dag, och inraknat i detta sa dopte man dem ocksa i vatten. Apg.2:37-43

Jesu Forsamling var fodd i Eld - versarna 44-47

Att vara modig blev nu det normala - Apg.3:1-16

Nu var det slut med alla kompromisser - Apg. 4:1-34

Detta ar var tid som forsamling, vi som ar de fralsta som utgor Resurrection Life of Jesus kyrkan, att ha var egen Pingst som en forsamling - Lukas 11:9-13

America kommer icke att bliva raddat genom att intellegenta manniskor kommer med sina planer, det kan endast komma genom eld ifran himlen, som vi maste bedja ned.

1 Konung.18:19-46

For narvarande har vi som en forsamling koncentrerat oss pa vara egna interna problem, och pa vara egna personliga problem. Det kommer alltid att finnas problem, det kommer alltid att finnas nagon som blir fornarmad, gifta par kommer alltid att ha nagon slags kris. Lat oss resa oss over de dagliga svarigheterna och rora vid Guds tron. Hebr. 11:8-16

Har du oron till att hora med?

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast