Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-723-SW

SOM EN FORSAMLING, VAD LIGGER FRAMFOR OSS?

2 Juli 2000
Manniskor tycker icke om att frivilligt taga hand om sina synder, och de problem som synden skapar. Gud skapar darfor krissituationer, SOM TVINGAR MANNISKAN till att soka hjalp. Detta var situationen under den tid som Gideon levde pa jorden. Dom. 6:1

Istallet for att taga itu med sina problem och bedja om forlatelse, sa forsokte Israels barn att fly ifran dem. Verse 2

Gud accepterar icke ett sadant upptradande, och han kommer att oka trycket pa manniskan tills hon antingen ropar pa hjalp ifran Gud eller dor. Versarna 3-6

Nar Gud ingriper, sa borjar han med att lagga fram sanningen - Versarna 7-10

Gud utvalde en "OKAND" person, som skulle bli hans verktyg - Versarna 11-12

Den Okande (Gideon) borjade med att anklaga Gud - Vers 13

Gud struntade i vad Gideon sade, istallet talade Gud om vad han ville ha gjort - Vers 14

Gideon upprepade vad Moses hade sagt nagra hundra ar tidiare - Versarna 15-24

Sen var det dags for aktion - Versarna 25-27

Djavulen reagerade med en gang - Versarna 28-30

Aven efter Gideon hade fatt stod ifran sin far, hade han fortfarande otro - Versarna 31-40

Nu var det dags att frisatta Israel:

1. De som var fega och radda fick ga hem - Dom.7:1-3

2. Alla sjalviska personer blev hemskickade - Versarna 4-7

3. 300 hundra man blev anvanda av Gud till att fa seger - Versarna 8-25


Har ar fyra viktiga fragor for var och en av oss! Varldens nationer ar varre idag an vad Israel var, innan Gideon var anvand av Gud till att frisatta dem. AR VI VILLIGA ATT SVARA JA TILL GUDS KALLELSE I BIBLEN? Matt.28:18-20

1. Vad kommer att ske till mig? Pa jorden - 5 Mos.28:1-15; I himlen - Matt.19:27-30

2. Vad kommer att ske till mina barn? 2 Mos.20:1-5

3. Vad kommer att ske till min nation? Ordspr. 14:34

4. Vad kommer det att ge till Gud? Lukas 9:54-56


Gud haller pa att arbeta med Resurection Life Of Jesus Kyrkan. En penningkris gjorde att vi har forlorat var byggnad. Vi har nu tagit hand om Jezebel demonen - Upp.2:18-29

(Jezebel, dotter till en Astarte prast, som var en gudinna av sensual [sentimental] karlek, fruktbarhet, krig och sex. Hon blev tillbedd genom omoraliska fula sexuella akter. Namnet Jezebel betyder "utan att vara lagligt tillsammans," vilket ar samma som "att leva i uppror emot Gud.)

Nu aterstar for oss att komma tillbaka till var forsta karlek - Upp.2:1-7


For cirka 10 ar sedan var en profesia given till var forsamling.

                DE SOM AR MED ER KAN ICKE LAMNA

                DE SOM ICKE AR MED ER KAN ICKE STANNA!

Har du oron till att hora med?

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast