Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-722-SW

INGEN LOGNARE KAN STA INFOR GUD

25 Juni, 2000
Logn are en synd som gar tillbaka till Djavulen - Joh.8:44- och Gud hatar logn sa mycket, att han tva ganger har sagt att inga lognare skall komma in i himlen.

Upp.21:8; 22:15

Att ljuga ar mer an att icke tala sanning. Nar man forfalskar Guds Ord ar det den varsta logn en manniska kan gora. Detta var lognen som Satan gav till Eva - 1 Mos.3:1-5

Arons soner forsokte att tillbedja Herren pa sitt eget forfalskade satt, och de blev omedelbart dodade av Gud. 3 Mos.10:1-7

Ananias och Safira forsokte att ljuga for den Helige Anden, och de dog med en gang. Apg.5:1-11

Guds dom over lognare idag ar att han sander en stark andemakt av VILLFARELSE over dem, som gor att de tror pa och anammar FALSKA LAROR! 2 Tess. 2:8-12

Detta galler icke bara for de ofralsta, men for dem som ocksa ar fralsta. Biblen sager att Gud avskyr logn, han hatar lognen. Ordsp.6:16-19

Lat oss undersoka hur Jeremia led under sin tid pa jorden. Jer.15:1-21

Gud visar sin avsky, vrede och forkastelse av de manniskor, som lever i otro, upppror och som forkastar Guds Ord.

1. Det hjalpte icke manniskorna att Moses och Samuel stod mellan Gud och dem.

Versarna 1-6

2. Profeten ropade ut till Herren, varfor ar mitt arbete utan frukt? Versarna 15-18

3. Gud sade till Jeremia, att om han var trogen, sa skulle Gud taga hand om honom och uppratta honom. Versarna 19-21

Gud har varnat oss att i de yttersta tiderna sa skall det vara LAGLOSHET, FALSKA LARARE, OCH FORFORARE. Matt.24:8-12; v.24; 1 Tim.4:1; 2 Tim.3:1-9; 2 Petr.2:1-3; 9-22

Satans starkaste demoner (fallna anglar, onda andar) ar RELIGIOSA DEMONER!  Judas 7-13

Bli icke overraskad nar en forsamling blir infiltrerad av manniskor, som ar styrda av religiosa demoner. 2 Kor.11:13-15; Upp.2:1-2 Dessa manniskor soker alltid upp de svagaste manniskorna i en forsamling, och sedan snarjer de dem som en boaorm.

Gud kommer att sanda ett svard over alla lognare - Jer.50:36

Gud soker man och kvinnor som ar villiga att tillbedja honom i ande och sanning. Joh.4:19-24

Gud ar ljus, vandra i ljuset - 1 Joh.1:4-10

Gud forvantar sig att hans folk skall vandra i lydnad till hans budord.  1 Joh.2:1-6

Har du oron till att hora med?

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast