Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-721SW

ANDLIG KRIGSFORING

18 Juni, 2000
Nar en manniska har tagit emot Kristus och blivit fralst, sa ser det ut som den manniskan far mer problem och svarigheter, an nar hon icke var fralst. Vad vi maste forsta ar att vi har bytt kungariken - Kol.1:9-15

Nar vi var medborgare i Satans rike, sa fick vi lida for vara synder och vi blev straffade av Gud. Rom.6:23; Efes.2:1-2; Gal.6:7-8

Demoner torterar de ofralsta, och for det mesta skyller manniskan detta pa Gud. Matt.4:23-24; 8:5-6

Nar en manniska blivit fralst och overflyttad till Guds Rike, sa blir den manniskan utsatt for angrepp ifran alla onda andar pa denna jorden, inraknat deras ledare. 1 Petr.5:7-9

Ju mer aktiv en fralst manniska blir, ju hardare motstand ifran fienden. Ef.6:10-13

Apostlen Paulus var sjalva spjutspetsen i spridandet av evangelium i det Romerska riket. Lat oss undersoka vilket slags "krig" han var med i. 2 Kor, 11:21-33; 12:1-11

Lat oss se in i Pauls sjal och se hur han betedde sig i sina strider:

1. Han var fast besluten att icke svikta - 2 Kor.4:1

2. Han levde i redbarhet - verse 2

3. Han visste att de ofralsta var forblindade - versarna 3-4

4. Han predikade Jesus Kristus - versarna 5-6

5. Han insag att han sjalv var en svag mansklig varelse - vers 7

6. Det var alltid upplopp, kiv och stridigheter under hela Paulus hela liv som apostel pa denna jorden. Versarna 8-12

7. Han hade en absolut tro pa Gud och det budskap som han levde och predikade.  Versarna 13-18

8. De standiga stridigheterna runt Paulus sog ut hans livskraft ifran hans fysiska kropp, men detta brydde han sig icke om, eftersom han var i Guds vilja. 2 Kor.5:1-9

Endast en kristen som har blivit fylld med den Helige Anden och som har forstatt att livet pa denna jorden ar tillfalligt, och som har sett i anden Kristi rikedomar i himlen, kommer att KUNNA FORA EN EFFEKTIV ANDLIG KRIGSFORING EMOT SATANS ANDEMAKTER. Hebr.11:13-16

Nar Paulus en gang hade smakat pa Kristi godhet, kunde ingen stoppa honom. Apg.9:1-20

Vi behover icke an Damaskusvag erfarenhet for att vi skall kunna se Guds harlighet, allt vi behover gora ar att hungra och torsta efter Guds harlighet, och vi kommer att fa uppleva detta! Joh.7:37-39

Gud behandlar alla likadant - Apg.10:34

Har du oron till att hora med?

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast