Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-719-SW

LAGEN 0M SADD OCH SKORD

4 Juni, 2000
Forra veckan larde vi oss att vi maste kontrollera omstandigheter i vara liv, och att icke lata Djavulen fora oss vilse. Vi larde oss hur viktigt det ar att vi planerar vara liv genom Kristus, annars kommer Djavulen att planera vara liv. 1 Petr.5:8 Vi larde oss ocksa att icke byta bort vara skatter till Djavulen. 2 Kor.10:3-6

FORSTA DETTA! NAR GUD SKAPADE MANNISKAN SA VAR HON SKAPAD I GUDS AVBILD, MED EN KAPACITET ATT KUNNA TANKA OCH GORA VAL UNDER SITT LIV PA JORDEN! DENNA KAPACITET BLIR ICKE BORTTAGEN NAR EN MANNISKA BLIR FRALST! 1 Mos.1:26-31

Det ar darfor som apostlen Paulus sager till oss att de fralsta skall genom lydnad lagga allt under Kristus for att vi skall kunna vara lydiga till Herren. Rom.12:1-3

Om en fralst manniska icke kunde gora val under sitt liv pa denna jorden, skulle Gud icke kunna halla denna manniska ansvarig infor Gud. 2 Kor.5:7-11; 1 Kor.3:11-15

LAGEN OM SADD OCH SKORD
Varje aktion som en manniska skapar pa denna jorden, ar ett fro som i tid kommer att ge en skord av gott eller ont. Gal. 6:7

Varje kristen manniska maste gora dagliga beslut, och dessa beslut kommer att leda till en aktion i kottet eller i Anden. Vers 8

Om du ar anstalld av nagon, sa blev du anstalld pa grund av din utbildning, erfarenhet och ditt uppforande. Salunda bestams din inkomst redan nar du gar i skolan som ett barn. Ditt aktenskap ar ett direkt resultat av vad du har fort in och givit av dig sjalv under de ar du varit gift. Ditt eviga slutmal bestams endast har pa jorden, nar du en gang har dott ar det for sent att valja. Joh.1:12-13;3:1-8; Hebr.3:7-19; 9:27

TRO OCH UTHALLIGHET KOMMER ATT GE DIG EN SKORD I KRISTUS

Paulus sager till oss att sa smaningom skall vi skorda - Gal.6:9

Noa var TVUNGEN ATT TRO ATT HAN VAR I GUDS VILJA - Hebr.11:7

Abraham var tvungen att tro att han var i Guds vilja - versarna 8-10

Sara var tvungen att tro att en dag skulle hon fa ett barn - vers 11

Genom tro var Abraham villig att offra Isak - vers 17-19

Genom tro var Jacob, Josef och Moses uthalliga - versarna 21-29

SA HAR SKALL VI LEVA FOR JESUS VARJE DAG

Vi skall vara trostade av Guds Ord och GLADJA OSS FOR ALLTID! 1 Tess.5:1-28

Har du oron till att hora med?

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast