Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-718-SW

HUR MAN KONTROLLERAR OMSTANDIGHETER I SITT LIV

28 Maj, 2000
Tank pa detta, det kommer alltid att finnas omstandigheter i ditt liv, fran den dag du ar fodd till den dag du kommer att do. Satan har laglig ratt till att plaga och fresta varje manniska pa denna planeten, detta ar resultatet av hans vadjan att fa bort straffet att kastas i den Brinnande Sjon. Lukas 22:31-32

Djavulen och hans onda andar vet vad de vill angripa i vara liv, vi kan se detta i Job, kapitlerna ett och tva. Djur ( fordon); far (mat), kameler (transport); och barn (idag knarkas barnen ned innan de dodas av den Onde); halsan. Job 1 och 2

OM DU ICKE PLANERAR DITT LIV - SA KOMMER DJAVULEN ATT GORA DET! 1 Petr.5:8
Du kontrollerar ditt liv genom bon - Efes.6:10-18

Djavulen kommer endast att angripa vad som ar kart till dig. Endast de ting som ar nara till ditt hjarta, kommer att paverka dina kanslor! Matt.6:19-21

DJAVULEN AR EN BEDRAGARE - EN FORSTA KLASSENS FORSALJARE! Upp.20:7-10
Djavulen kommer att fresta varje manniska att salja sin sjal for en tillfallig tillfredstallelse.

Han arbetar som den vite mannen gjorde med de Amerikanska indianerna, man gav dem glasparlor och brannvin for guld, silver och land. Satan vill taga ifran dig dina eviga skatter och ge dig tillfalliga tillfredstallelser pa jorden:

    ESAU: Satan lurade Esau att salja sin fodelseratt for en maltid. 1 Mos.25:27-34

    Nar bytet var gjort, sa kunde det aldrig andras. Hebr.12:16-17 Esau forbannade icke bara sig sjalv och sina fruar och barn, men alla hans avkomlingar de sista 4000 aren. Esau blev fader till Edomiterna, en forbannad nation. 1 Mos.36:1-9

    Satan forsokte att forfora JOSEF till att byta bort sin eviga kallelse for litet sexuellt tillfredstallelse, men JOSEF sade NEJ! 1 Mos.39:1-23

    ARON bytte bort sin redbarhet och sin plats i Loftets Land, for en Guldkalv som skulle tillfredstalla folket. 2     Mos.32:1-5; Sedan ljog han - versarna 19-24

    SAMSON bytte bort sin gudomliga smorjelse for smutsigt sexuellt umgange!

    Domar.16:1-31; nyckelversar 15-21

    KUNG SAULUS salde sitt kungarike for guld och boskap - 1 Sam.12:9-15

    KUNG DAVID bytte bort Guds Frid for sex med en annans mans hustru - 2 Sam.12:9-15

    KUNG SOLOMON salde sitt eviga liv i himlen for sex och avguderi- 1 Konung.11:1-10

Men JESUS, Guds Son motte Djavulen ansikte mot ansikte och vagrade att salja nagot till Djavulen! Matt.4:1-11

Du och jag har ett val, vi kan komma in i Guds vila! Hebr.4:9-16

Lat oss darfor en gang for alla besluta oss for, att vi aldrig kommer att gora nagon bytes affar med Djavulen! 2 Kor.10:3-6

Har du oron till att hora med?

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast