Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-716SW

VACKELSE ELLER HEVETET FOR DE OFRALSTA? 
DEL 8

14 Maj, 2000
Enligt 1997 ars statistik, sa foddes i USA varje dygn 10 636 spadbarn, medan 6 323 personer dog per dygn. Statistik for hela varlden av 380 821 spadbarn fodda varje dygn och 145 205 personer dog per dygn. Det blir 53 miljoner personer som dor varje ar pa jorden.

Hur manga av dessa ar panyttfodda Kristna? Jesaja 5:11-14

Fran det att jag predikade del 1 av denna serie har 354 088 Amerikaner dott.

ANDLIG BLINDHET
Djavulen och hans fallna anglar arbetar 24 timmar om dygnet for att taga bort kunskapen av helvetet och Den Brinnande Sjon ifran manniskorna. Upp.12:7-17; 20:7-15

Vissa kristna har kunskap om detta. Men vad de flesta kristna icke vet AR ATT GUD SJALV SOM BESTRAFFNING FOR SYNDER HAR TAGIT BORT FORSTAELSEN IFRAN MANNISKOR, SA ATT AVEN OM DE VILL BEDJA OM FORLATELSE, SA KAN DE ICKE GORA DETTA! Matt.13:13-15

AR DU LYDIG TILL GUD? Joh.14:15
Det finns en andlig lag som icke kan brytas. Det ar en enkel lag. For att en manniska skall kunna leva och verka pa denna jorden, maste denna manniska ha en fysisk kroppp. INGEN KROPPP - DU AR BORTTAGEN FRAN JORDEN - DITT VERK PA JORDEN AR SLUT! Hebr. 9:27

For att vi skall kunna taga del av Guds rike pa denna jorden, bedja och verka for en vackelse i forsamlingen och ett uppvaknande bland de ofralsta, maste vi skota vara kroppar och ha en regelbunden underhallningsskotsel!

Bransle : 3Mos.7:22-28; 11:1-47

KROPPEN - Rom.12:1; 1 Cor.3:16-17 Vila : Predik.5:10-17; Psalm 127:1-2

Fysisk traning: Nar Jesus levde pa jorden, fanns det inga, bilar, inga maskiner, vatten pumpades for hand, etc.

SJALEN - Rom.12:2; Judas 20-25 Mat for sjalen: Psalm 103:1-22

ANDEN - 1 Cor.2:9-16; Col.2:60-10; 1 Petr.2:5

Hjarnan ar datoren som kopplar kroppen till sjalen och anden. Kroppen inraknat datorn har ingen egen personalitet eller mojlighet till att kunna tanka, den ar en "maskin." En dator som ar gjord av manniskor kan icke tanka och har ingen personalitet. Den maste bli laddad med program och sedan styras av en manniska for att kunna fungera. Genom att angripa datorn (hjarnan) med droger som fordarvar datorn (pharmakia), sa kan Djavulen och hans demoner forandra "the chip" in hjarnan, och pa detta satt forstora sjalen/anden fran att anvanda sin dator. Ordsp.23:29-35; Uppen.18:23

VEM STYR DIN KROPPP?
Om du icke kontrollerar din kropp, sa kommer onda andar att gora det. Om din kropp far begar till en drog, sa kommer demoner genom vark och illamaende att krava at de blir till-fredstallda och att de blir lydda. Rom.6:11-23

De ofralsta koncentrerar sig pa kroppen och dess begar. Manga kristna tillater sina kroppar att bliva nedkorda och forstorda.! Efes.2:1-3

HINDER: Daliga minnen, retande, forkastelse, stolthet, sorg, etc. stor en manniskas sjal, och kommer att forma tankelivet. Ordsp.15:13; 17:22; 18:14

HERREN AR MIN HERDE

Var himelske Fader alskar oss med en evig karlek, men han ar icke sentimental. Han

kommer att gora vad som behovs for att han skall fa oss dit han vill. Psalm 23:1-6

Om en kristen icke kan presentera sin egen kropp som ett levande offer, sa kommer den manniskan icke att kunna imponera pa anglar, demoner och manniskor. Ditt forsta missions- falt ar din egen kroppp! Rom.12:1

        Skall du lyda Herren?

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast