Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

 

RLJ-714OL

VACKELSE ELLER HEVETET FOR DE OFRALSTA? 
DEL 6

30 April, 2000
Enligt 1997 ars statistik, sa foddes i USA varje dygn 10 636 spadbarn, medan 6 323 personer dog per dygn. Statistik for hela varlden av 380 821 spadbarn fodda varje dygn och 145 205 personer dog per dygn. Det blir 53 miljoner personer som dor varje ar pa jorden.

Hur manga av dessa ar panyttfodda Kristna? Jesaja 5:11-14

ANDLIG BLINDHET
Djavulen och hans fallna anglar arbetar 24 timmar om dygnet for att taga bort kunskapen av helvetet och Den Brinnande Sjon ifran manniskorna. Upp.12:7-17; 20:7-15

Vissa kristna har kunskap om detta. Men vad de flesta kristna icke vet AR ATT GUD SJALV SOM BESTRAFFNING FOR SYNDER HAR TAGIT BORT FORSTAELSEN IFRAN MANNISKOR, SA ATT AVEN OM DE VILL BEDJA OM FORLATELSE, SA KAN DE ICKE GORA DETTA!

HUR MAN SKALL BEDJA FOR EN VACKELSE
Daniel var en redbar man, vilket han visade i sin ungdom - Daniel 1:8-14

Gud holl sina loften - v. 15-21, och Daniel fortsatte som en radgivare och statsman i Babylon under 61 ar.

Gud fortsatte att forbereda Daniel att vaxa andligt. ANDLIG TILLVAXT SKER ENDAST I KRISSITUATIONER! Nar Daniel blev hotad med dodsstraff, gick han in i bon. Dan.2:1-18

Pa nytt svarade Gud med ett underverk - vers 19

Daniel i sin tacksamhet prisade och tackade Herren - versar 20-23

Efter detta gick Daniel till kungen med mod, talade pa ett sadant satt, att Abraham’s, Isaks, och Jakobs Gud blev hogt arad. Versarna 24-45

Resultatet blev en andlig uppvakning hos kungen - versarna 46-49

Nasta kris var den brinnande ungnen - Daniel 3:1-30

Daniel fick uttala dom over kungen - Daniel 4:10-37

Daniel fick uttala dom over kungens son - Daniel 5:1-31

Efter alla dessa segrar, kom den mest orattvisa och hardaste testen, lejongroppen.

Daniel 6:1-18

Igen sa bevisade Gud att han kan gora det omojliga, icke for kungen, men for Daniel. V19-22

Underverket forde kungen till en andlig uppvakning - versarna 23-28

Under arens loppp fick Daniel en serie av syner, som hade att gora med sluttiden. Men det var emot slutet pa sitt liv, som Gud anvande Daniels bon och fasta till att oppna dorren for kvarlevan av Juda och Benjamin att fa komma tillbaka till Jerusalem. Hur skedde detta? Genom bon och fasta! Daniel 9:1-20

Anglen Gabriel sade till Daniel att han var alskad - vers 21-23; sedan fick han uttydningen av synen - versarna 24-27

Tillbakataget for Israels barn blev fordrojt, och igen gick Daniel in i en kamp emot Satans onda makter - Daniel 10:1-21


Ar bon viktigt for dig? Har du en onskan till att bedja? Vet du hur man beder? Ar du villig att lara dig att bedja? Beder du endast nar du har ett behov? Har du en borda for de ofralsta?

Bryr du dig om om de kommer till himlen eller till helvetet?

Bon borjar med PRIS OCH TACKSAGELSE. Sedan tager vi fram vara boneamnen. Efter detta gar vi in i forbon, och sedan fortsatter vi med andlig stridsbon.

Gud har kallat for VAKTARE! Jesaja 62:6-7

Sanningen har fallit - Jesaja 59:10-17

Ar du villig att stiga uppp pa muren? Jakob 5:13-18

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast