Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-713-SW

VACKELSE ELLER HEVETET FOR DE OFRALSTA? 
DEL 5

23 April, 2000
Enligt 1997 ars statistik, sa foddes i USA varje dygn 10 636 spadbarn, medan 6 323 personer dog per dygn. Statistik for hela varlden av 380 821 spadbarn fodda varje dygn och 145 205 personer dog per dygn. Det blir 53 miljoner personer som dor varje ar pa jorden.

Hur manga av dessa ar panyttfodda Kristna? Jesaja 5:11-14

ANDLIG BLINDHET
Djavulen och hans fallna anglar arbetar 24 timmar om dygnet for att taga bort kunskapen av helvetet och Den Brinnande Sjon ifran manniskorna. Upp.12:7-17; 20:7-15

Vissa kristna har kunskap om detta. Men vad de flesta kristna icke vet AR ATT GUD SJALV SOM BESTRAFFNING FOR SYNDER HAR TAGIT BORT FORSTAELSEN IFRAN MANNISKOR, SA ATT AVEN OM DE VILL BEDJA OM FORLATELSE, SA KAN DE ICKE GORA DETTA!

VILL JAG VERKLIGEN ATT JESUS SKALL VARA HERRE I MITT LIV?  Fillipperna 2: 1-15
Den rike unge mannen tyckte att priset var for hogt for att vara nara Jesus! Markus 10:17-31

De flesta manniskor vill endast anvanda Gud till att bliva helade, att fa ett battre arbete, att hitta en make/maka, att slippa fangelse, att ha framgang i detta livet, att erhalla mera valsignelser, etc. Eftersom de icke kanner Gud, sa soker de nagon som ar smord av Gud, och vill att denna smorda person skall bedja for dem. Nar de en gang har fatt sin valsignelse som de bett om, har de ingen mer anvanding for Gud eller hans folk, utan istallet atervander de till sina syndiga garningar och till de syndiga person som de umgicks med tidigare.  Apg. 8:5-24

LAR DETTA, DEBATTERA ICKE MED GUD!
Manga manniskor sager till Gud hur man vill ha det, hur Gud och hans tjanare skall gora, hur Gud skall valsigna dem, enligt deras krav. Gud tycker icke alls om detta, han blir mycket fortornad!

1. Gud sade till Israels barn hur man skulle soka ut Loftets Land. 4 Mos.13:1-3; 17-25

2. Tio man gav en dalig rapport - versarna 26-33

3. Folket gjorde uppror emot Gud - 4 Mos.14:1-5

4. Guds tva man sade emot - versarna 6-9

5. Folket ville doda gudsmannen - vers 10

6. Guds svar- starta fran nytt med Moses - versarna 11-12

7. Moses gick in i forbon for folket - versarna 13-19

8. Benadningen och straffet - versarna 20-35

9. Doden for ledarna - vers 36-37, beloning for Guds man - vers 38

10.Hur folket gick i kottet - versarna 39-45

Avfallingar blir markta i sin kroppp med sin synd - Hesek.44:5-14

Endast sanna larljungar vill ha tilltrade till Herren - versarna 15-16

Tag upp ditt kors dagligen ! Lukas 9:23-26

Titta icke tillbaka ! Lukas 9:57-62

Har du oron till att hora med?

Predikan skriven av pastor John S. Torell, Sacramento, California

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast