Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-711SW

VACKELSE ELLER HEVETET FOR DE OFRALSTA?
DEL 3

9 April 2000
Enligt 1997 ars statistik, sa foddes i USA varje dygn 10 636 spadbarn, medan 6 323 personer dog per dygn. Statistik for hela varlden av 380 821 spadbarn fodda varje dygn och 145 205 personer dog per dygn. Det blir 53 miljoner personer som dor varje ar pa jorden.

Hur manga av dessa ar panyttfodda Kristna? Jesaja 5:11-14

ANDLIG BLINDHET
Djavulen och hans fallna anglar arbetar 24 timmar om dygnet for att taga bort kunskapen av helvetet och Den Brinnande Sjon ifran manniskorna. Upp.12:7-17; 20:7-15

Vissa kristna har kunskap om detta. Men vad de flesta kristna icke vet AR ATT GUD SJALV SOM BESTRAFFNING FOR SYNDER HAR TAGIT BORT FORSTAELSEN IFRAN MANNISKOR, SA ATT AVEN OM DE VILL BEDJA OM FORLATELSE, SA KAN DE ICKE GORA DETTA!

DET ONDA SKALL SKILJAS IFRAN DET GODA I DE SISTA DAGARNA
Jesus har talat om for oss att under de sista dagarna skall skall det onda oka, men pa samma gang skall Guds kraft oka. Manniskorna kommer icke att kunna sitta pa staketet, antingen kommer de att leva i Guds nad eller sa kommer de att fasttagas och bindas av Djavulens bojor. Uppen.22:10-13

INGEN SYNDANOD
Nagon gang under den sista tiden kommer Gud att taga bort gavan att kunna bedja om forlatelse. Uppen.9:20-21; 16:1-11

DODEN SKALL VIKA IFRAN MANNISKORNA
For en viss tid i de sista dagarna nar Guds domar skall drabba de ofralsta, kommer de att soka doden, men den skall fly ifran dem. Upp.9:1-11

TECKEN OCH UNDERVERK
Manniskorna kommer att bliva trollbundna av de maktiga tecken och underverk som Satans tjanare kommer att gora - Upp.13:11-18; 16:12-16

GUD KOMMER ATT BESVARA DETTA MED EN STORRE KRAFT Daniel 12:1-10

Gud kommer icke att tillata sitt folk av vara forsvarslosa. Nar ondskans flod kommer att rulla in, sa kommer Gud att resa ett forsvar! Jesaja 59:12-21

Jesus kom for att satta de fangna fria - Lukas 4:16-21

Jesus kom for att forstora Satans rike - 1 Joh.3:8; Apg.10:38

Lat oss borja en Hesekia vackelse i vara liv, var forsamling och i vart land!

2 Konung.18:1-8

Om du vantar pa att andra skall starta detta i sina liv, sa kommer inget att handa. Det maste borja med dig och mig, icke andra. 2 Kronik. 7:14-15

Har du oron till att hora med?

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast