Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

 

RLJ-710SW

VACKELSE ELLER HEVETET FOR DE OFRALSTA?
DEL TVA

2 April, 2000
Enligt 1997 ars statistik, sa foddes i USA varje dygn 10 636 spadbarn, medan 6 323 personer dog per dygn. Statistik for hela varlden av 380 821 spadbarn fodda varje dygn och 145 205 personer dog per dygn. Det blir 53 miljoner personer som dor varje ar pa jorden.

Hur manga av dessa ar panyttfodda Kristna? Jesaja 5:11-14

ANDLIG BLINDHET
Djavulen och hans fallna anglar arbetar 24 timmar om dygnet for att taga bort kunskapen av helvetet och Den Brinnande Sjon ifran manniskorna. Upp.12:7-17; 20:7-15

Vissa kristna har kunskap om detta. Men vad de flesta kristna icke vet AR ATT GUD SJALV SOM BESTRAFFNING FOR SYNDER HAR TAGIT BORT FORSTAELSEN IFRAN MANNISKOR, SA ATT AVEN OM DE VILL BEDJA OM FORLATELSE, SA KAN DE ICKE GORA DETTA!

Det var med en stark hand och stora underverk som Gud raddade cirka 3 miljoner utav Israels barn ifran Egypten. Men nar dessa vande sig emot Gud i otro, sa hade Gud fatt nog av dem, och endast de som var 20 ar och yngre fick komma in i Loftets Land, ledda av Josua och Kaleb. 4 Mos.14:20-37

Nar folket fick hora dessa daliga nyheter, forsokte de i kottet att taga sig in i Loftets Land, men de blev slagna. Versarna 38-45

Gud anvande apostlen Paulus till att varna oss som nu lever pa jorden. 1 Kor.10:1-14

SASOM DET VAR I NOAS DAGAR
Jesus gav en kraftig varning, att under de sista dagarna skall det bliva likadant, som nar Noa levde pa jorden. Matt.24:32-39; och som det var under Lots dagar - Lukas 17:24-30

Onda andar hade sexuellt umgange med kvinnor, och dessa producerade en halv mansklig/

halv demonisk ras. Manniskor utan sjalar. 1 Mos.6:1-8 Satan skapade ett ondskans samhalle, som icke kunde raddas. Normala manniskor blev besatta av onda andar, som gjorde dem till bogar.

Satan har anvant demoner sedan forsta varldskriget till att foda fram nya manniskodemoner.

HJARNTVATTNING I FORSAMLINGARNA
For cirka 20 ar sedan fick varlden en chock nar en hel forsamling dodades i Jonestown, Guiana, for ett ar sedan sa begick kulten Heaven’s Gate sjalvmord, och nu har vi morden i Uganda. Detta ar endast borjan pa slakten. 2 Petr.2:10-22; Judas 10-19

GUD OVERGER DEM SOM ALSKAR LOGNEN

Nar manniskor forkastar GUDS SANNINGAR, SA KOMMER GUD ATT GE DEM OVER TILL LOGNENS ANDEMAKTER! 2 Tessal.2:8-12

Jesus talar om forvillelse som ingen har sett tidigare - Matt.24:21-27

APOSTLEN PAULUS TALAR OM ETT OVARDIGT SINNELAG

Vilken forbannelse det ar att ha ett ovardigt sinnelag - Rom.1:28-32

VAD SKALL DE KRISTNA GORA?
1. Fora en daglig andlig krigsforing - Matt.12:29; Efes.6:10-18

2. Skydda vara sinnen - 2 Kor.10:3-6

3. Vara forankrad i Jesus Kristus! Joh.15:1-14

Har du oron till att hora med. Predikan skriven av Pastor John S. Torell, Sacramento, California.

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast