Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-708SW

HUR MAN FODER UPP ANDLIGA SPADBARN 
eller  Hur man kan taga sin examen ifran barnkrubban

19 Mars, 2000
En stark och frisk mental halsa ar en gava ifran Gud. 2 Tim.1:7 I gangna tider har Gud forvirrat manniskor som vagrar att gora hans vilja. 1 Mos.11:1-9 Vid andra tillfallen har Gud forblindat manniskors forstand, och krigande armeer har forintat sig sjalva.

Domarboken 7:17-22 Gud domde kung Nebuchadnezzzar genom att taga bort hans forstand for en viss tid. Daniel 4:13-17; 33-37 Syndare som vagrar gang pa gang att bedja om forlatelse, far ett ovardigt sinnelag. Rom.1:26-32

DJAVULEN OCH HANS FALLNA ANGLAR HAR KUNSKAP OCH FORMAGAN ATT KUNNA ANGRIPA MANNISKORNAS SINNEN (INRAKNAT KRISTNA) OCH TAGA BORT EN MANNISKAS MENTALA HALSA. Matt.17:14-21; Lukas 8:26-39

Satan anvander omogna kristna till att angripa varandra! Jakob 3:14-16

Lagg till detta skvaller, avundsjuka, stolthet och fortal, och den andliga barnkrubban ar helt ur kontroll. Det driver en pastor till att bliva sjuk i sin sjal! Titus 1:4-11

DET TOG JESUS 3,5 AR TILL ATT FA SIN BARNKRUBBA I ORDNING. Sa har gjorde Jesus det:

1. Innan apostlarna och de andra fick doma andra manniskor, sa blev de tillsagda att doma sig sjalva forst. Matt.7:1-5

2. Medan de blev tranade, fick de samma gavor och auktoritet. Matt.10:1; Lukas 9:1

Lukas 10:1

3. Det var manga strider bland dem, vilken som skulle bliva storst ibland dem.

Matt.18:1-4; Lukas 9:46-48; 22:15-29

4. Petrus var en "hogljud" andlig baby - Matt.16:13-23

5. Larljungarna vill ha "ensamratten" till evangeliet - Lukas 9:49-50

6. Larljungarna vill doda dem som stod emot dem - Lukas 9:52-57

7. Larljungarna tyckte icke om nar Jesus nadde ut till barn - Lukas 18:15-17

8. Jesus fick taga itu med "EGOTISTISKA ANDLIGA SPADBARN." Matt.26:6-13

9. Alla sade att ingen skulle forrada Jesus - Matt.26:30-35; verse 56

10: Det kommer alltid att finnas en Judas - Matt.26:14-16

11. Jakob och Johannes forsokte att anvanda sin mor for att fa mera "tryck" pa Jesus. Men Jesus forkastade deras forslag, och resten av larljungarna blev valdigt arga och fortretade.  Matt. 20:20-24

12. Larljungarna gralade ofta emellan sig sjalva. Markus 9:33-37; Lukas 22:23-28

Jesus maste ha haft som "underbara" dagar med sina spadbarn!


Jesus lade ut sin andliga lag, steg for steg: FORLATELSE OCH FORSONING

Matt.18:15-22

Att forsatta ATT VARA FORARGAD ar andligt sjalvmord! Markus 11:22-26

Jesus ger oss ingen utvag, antingen lyder du eller sa gar han dig forbi!

John 15:1-14

Har du oron till att hora med? Uppen.3:14-22

Predikan skriven av pastor John S. Torell, Sacramento, California

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast