Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-707-SW

HINDRAR DJAVULEN VACKELSER?
DEL 2

12 Mars, 2000
Biblen beskriver Djavulen som ett rytande lejon, som gar omkring och forsoker att forgora vem han kan. 1 Petr.5:8-9

Jesus kallar Djavulen for denna varldens furste (arcon)- Joh.12:31; 14:30

Profeten Daniel fick personligen lara sig vilken fruktansvard andlig strid, som rasar i den andliga varlden. Under kung Darius forsta ar, borjade Daniel en intensiv period av bon och fasta, for att finna ut varfor Guds folk fortfarande holls fast i Babylon. Dan.9:1-27

Tva ar gick och ingenting hade hant. Daniel 10:1-21 Det tog Guds anglar 21 dagar till att bryta sig igenom det demoniska motstandet och na Daniel pa jorden.

Apostlen Paulus kallar Satan for fursten over luftens harskaror - Ef.2:1-3

Den demoniska varlden kontrollerar manniskorna pa jorden. I den fysiska varlden ar det latt att se denna demoniska manipulation. 1 John 4:1-6; 2 Petr.2:12-19

1. Musik - det ser ut som det existerar perioder av 5 till 10 ar, det har ingen betydelse om en person bor i vastlandet eller i en diktatur som Kina, alla manniskor av samma alder har samma musik smak, som kravs att bliva tillfredstalld.

2. Klader - en annan varldsvid trend - som kommer i perioder

3. Harstil - kommer ocksa i perioder och ar samma over hela varlden

4. Nya aktiviteter - fran leksaker till spel

5. Droger - varje generation har sina egna droger

OLYDNADENS ANDEMAKT SOM VERKAR I DE OLYDIGA Upp.16:12-16

En hungersnod har nu drabbat jorden - Amos 8:11-13

Nar en manniska blir fralst genom Kristus, sa flyttas hon ifran morkrets kungarike till ljusets kungarike - Efes.2:4-10; Kol.1:9-14

Varje fralst manniska kom ut ifran det demoniska kungariket - Titus 3:3-7

Jesus har varnat oss hur de sista dagarna kommer att bli - sasom pa Noas tid; Matt. 24: 32-39 och Lots dagar - Lukas 17:24-30

1 Mos.6:1-8 beskriver hur Noas tid var, det var fyllt med en ondska som en manniska icke kan forestalla sig, en blandning av manniska/demon, med en avkomma av onda varelser som icke hade nagon sjal.

Djavulens plan ar klart utlagd i Uppen.12:7-17 och 13:1-18

Satan och hans anglar forvandlar sig till anglar av ljus - 2 Kor.11:13-15

En fruktansvard andlig strid pagar runt omkring oss - Efes.6:11-18

Vara vapen ar starka andliga vapen - 2 Kor.10:3-6

Jesus kom for att forstora Djavulens verk - 1 Joh.3:8

Namnet Jesus skar rakt igenom det morkaste onda ifran Satan och forintar det onda.

Apg.8:5-17

Den starke mannen maste forst bindas - Matt.12:25-29

Endast nar fralsta manniskor i Kristus ar villiga att vanda sig till Gud som kung Hesekia gjorde, kan vi forvanta oss ett andligt genombrott ifran Gud! 2 Konung.18:1-8

KOMMER DU ATT VARA EN DEL AV GUDS LOSNING ELLER KOMMER DU ATT VARA DEL AV PROBLEMEN PA DENNA JORDEN?

Vill du att Gud skall sanda vackelsens ande over dig? 4 Mos.11:10-25

Har du oron till att hora med?

Predikan skriven av John S. Torell, Sacramento, California

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast