Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-704SW

VAD AR VACKELSE?

20 Februari 2000
Om du alskar nagon, sa vill du vara nara den personen, du langtar efter att tillbringa tid med personen, du vill gora likadant som denna manniska gor. Karlek driver dig till detta. ALSKAR DU GUD? ALSKAR DU JESUS? ALSKAR DU DEN HELIGE ANDEN? Om du gor detta, sa gor vad Jesus sade till oss! Joh.14:15

Vi ar tillsagda att alska Gud och manniskor. Matt.22:35-40

For att vi skall kunna alska Gud, maste det forst vara en ny fodelse! Joh.3:1-8

Sa lange som vi vandrar i kottet kan vi icke behaga Gud! Rom.8:1-8

Djavulen har bundit upp manga kristna, och pa detta sattet har han ocksa kunnat binda upp Jesu Forsamling. Kedjorna som Satan anvander ar VAGRAN TILL ATT FORLATA, BITTERHET, FORKASTELSE, VREDE OCH HAMD.  Dessa kedjor halls fast av demonen FORNARMELSE. Jakob 3:14-18

Om du vantar pa att andra skall taga forsta steget forlatelse, sa kommer det aldrig att handa. Den kristne masta borja med att rycka sonder dessa kedjor. Du kanske hade en hemsk barndom, ett brutet aktenskap bakom dig, du har blivit forkastad av din familj, etc. Nu ar det dags att bryta loss ifran allt detta.

Identifiera dina kedjor (bojor) - Psalm 77:1-9

Hall upp dina kedjor infor Gud - Psalm 86:1-13

Bed om forlatelse och forkasta dina bojor - Jesaja 1:10-20

Jesus kommer att hjalpa dig! Lukas 4:16-21

Kung Hezekiah brot sonder alla bojor fran Satan och rensade upp sitt hus - 2 Kung.18:1-8

Sla sonder oforlatelsens altare - Matt.18:21-35

Riv ut all bitterhet fran din sjal - Efes.4:20-32

Projektera icke in dina tankar for Gud eller andra manniskor - Jes.55:6-9

Tag emot Guds karlek, och slapp all forkastelse, vrede och hamd - Rom.5:6-11

Forlat dig sjalv - Psalm 103:1-14

LAT GUDS KARLEK LAKA DITT BRUTNA HJARTA OCH REPARERA DIT BRUTNA LIV! Psalm 23:1-6

En vackelse borjar i mans och kvinnors hjartan, som har odmjukat sig sjalva och ropat pa Herren! 2 Kronik. 7:14-15

Vi har nu definerat vad en vackelse ar, nasta gang skall vi undersoka om vi verkligen vill att en vackelse skall bryta loss ibland oss. Har du oron till att hora med?

Predikan skriven av John S. Torell, Sacramento, California

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast