Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-702SW

JORDEN - GUDS TROSUNIVERSITET
DEL 16

Februari 6, 2000
Vi skall nu studera de olika klasserna som undervisas i denna skola. Du maste lara dig att forsta, att eleverna har ingen mojlighet till att taga vissa amnen och forkasta andra. Laroplanen ar faststalld av Gud och maste foljas. Rom.9:9-24

Lat oss igen ga igenom undervisningen om tid. Biblen sager att etttusen ar pa jorden ar som en dag for Herren. (2 Petr.3:8) Nar vi anvander denna information, sa kan vi saga detta: En timme i himlen ar 41.67 ar pa denna jorden. En minut i himlen ar 8 manader och 8 dagar pa denna jorden. En sekund i himlen ar 3 dagar och 22 timmar pa jorden. En manniskas maximum tid pa denna skolan ar 2 timmar, 52 minuter och 48 sekunder (himmelsk tid). Jordisk tid ar 120 ar. 1 Mos.6:3

EN AV GUDS ANDLIGA LAGAR SOM MANNISKOR GLOMT
Gud har fastlagt vilka amnen som vi skall studera i Guds Trosuniversitet, MEN GUD HAR GIVIT MANNISKAN EN FRI VILJA TILL ATT LYCKAS ELLER MISSLYCKAS!    Gal.6:7-10

FORLATELSE
Detta ar sjalva karnan i Guds fralsningsplan for manniskorna. Den var icke och ar icke tillganglig for Lucifer och de fallna anglarna. Jesaja 14:12-20; Hesek.28:14-19; Matt.25:41; Hebr.1:1-14; Uppen.20:7-10

Gud har valt att forlata alla manniskor, som ar villiga att bedja om forlatelse for sina synder och taga emot hans Son Jesus Kristus som deras Herre och Fralsare.

Galat.3:13-29; 4:1-7

Jesus undervisade om denna sanning, att eftersom Gud har valt att forlata manniskor, sa kraver Gud att manniskor skall forlata varandra! Matt.5:21-26

Nar Jesus undervisade sina larljungar hur de skulle bedja, sa blev forlatelse inbakad i denna bon. Lukas 11:1-4

Jesus papekade vikten av att forlata - Matt.6:9-15

Jesus sade att det blir inga underverk, om det icke forst blir forlatelse - Markus 11:22-26

Sjukdom kan direkt harledas till att en manniska icke forlater andra och sig sjalv.

Efes.4:23-32; Hebr.12:14-15

Foljande onda andar ar anvanda av Satan till att fordarva manniskor : Skuld,Gramelse, Sorg, Ilska och Skam hindrar en manniska till att forlata sig sjalv och bedja om forlatelse.

Forkastelse, Bitterhet och Oforratt hindrar en manniska att forlata andra. Nar dessa onda andar har tagit overgreppet i en manniska, sa inbjuder dessa onda andar sjukdoms-

andar. Lukas 13:10-17

MANNISKANS IMMUNSYSTEM FODS I SJALVA BENMARGEN! Guds gladje ar nycklen till all halsa. Nar en manniska vagrar att forlata, finns det ingen gladje. Ord.16:24;17:22

Kung David visste hur han skulle bedja, han visste vad som var fel i hans kropp. Ps.6:1-10

Endast en fullstandig bekannelse och en bon om forlatelse bryter Satans grepp. Psalm 51:1-12

Var arlig emot dig sjalv och bliv forlaten nar du forlater dig sjalv och andra! 1 Joh.1:4-10

            Har du oron till att hora med?

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast