Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-701SW

JORDEN - GUDS TROSUNIVERSITET
DEL 15

January 30, 2000
Vi skall nu studera de olika klasserna som undervisas i denna skola. Du maste lara dig att forsta, att eleverna har ingen mojlighet till att taga vissa amnen och forkasta andra. Laroplanen ar faststalld av Gud och maste foljas. Rom.9:9-24

Lat oss igen ga igenom undervisningen om tid. Biblen sager att etttusen ar pa jorden ar som en dag for Herren. (2 Petr.3:8) Nar vi anvander denna information, sa kan vi saga detta: En timme i himlen ar 41.67 ar pa denna jorden. En minut i himlen ar 8 manader och 8 dagar pa denna jorden. En sekund i himlen ar 3 dagar och 22 timmar pa jorden. En manniskas maximum tid pa denna skolan ar 2 timmar, 52 minuter och 48 sekunder (himmelsk tid). Jordisk tid ar 120 ar. 1 Mos.6:3

EN AV GUDS ANDLIGA LAGAR SOM MANNISKOR GLOMT

Gud har fastlagt vilka amnen som vi skall studera i Guds Trosuniversitet, MEN GUD HAR GIVIT MANNISKAN EN FRI VILJA TILL ATT LYCKAS ELLER MISSLYCKAS!   Galations 6:7-10

BARMHARTIGHET
Det ar tva saker som kommer att kontrollera "BARMHARTIGHET." Den forsta ar att Barm-

hartighet ar grundat pa lagens principer. Guds Lag kraver dodsstraff for alla manniskor, och efter detta att de for alltid blir forvisade till Den Brinnande Sjon. Rom.5:6-21; Uppen.20:10-15

Barmhartighet ar given ifran Gud genom Jesus Kristus! Rom.10:6-13

Utan SANNING, REDBARHET OCH KARLEK, kan det icke bli nagon barmhartighet!  Joh.8:28-36

Ingen intellegent person pa denna jorden ifragasatter om det ar nodvandigt att ha faststallda grunder (laror,sanningar) nar det galler Guds fysiska lagar, mattematik, kemi, aerodynamik (hur flygplan kan flyga), elektricitet, etc.

De kristna maste komma tillbaka till grundlagarna och stalla nargaende fragor: Var en sann lara viktig for de manniskor som drunknade vid Guds flod, nar Noa blev raddad? Var det viktigt med en sann lara for de manniskor som blev uppbranda i Sodom och Gomorra? Var det viktigt att ha en sann lara for kung Jehoram, som dog av en fruktansvard tarmsjukdom?

2 Kronik.21:4-20

Lyssna till Jesu ord! Matt.7:13-27

Amerika sveps idag av en epidimi av fusk och logner, som fordarvar sjalva stommen i landet. President Clinton ar ett primar exempel, som ar omringad av ljugande "spindoktorer."

Den andra saken som kontrollerar BARMHARTIGHET ar byggt pa KARLEKENS LAG.

Jesus kraver att hans larljungar skall visa barmhartighet till andra manniskor - Matt.18:21- 35

Detta ar icke ett val, detta ar ett krav ifran Jesus Kristus. Om denna "Barmhartighetens Lag" blev tillampad i vara aktenskap, forsamlingar, pa vara arbeten, i traffik , etc. skulle det bliva mycket gladje och lovsang.

Nar Lucifer regerade pa denna jorden, fanns det ingen barmhartighet - Jesaja 14:12-17

Jesus kraver av sina larljungar att dessa skall visa barmhartighet till alla som har ett verkligt behov! Lukas 10:25-37

Jesu andliga lag som aldrig kommer att upphavas : DARFOR, ALLT VAD I VILJEN ATT MANNISKORNA SKOLA GORA EDER, DET SKOLEN I OCH GORA DEM; TY DETTA AR LAGEN OCH PROFETERNA. Matt.7:12

Ar du fodd pa nytt och pa vag till himlen? Har du oron till att hora med?

Predikan skriven och predikad av John S. Torell, Resurrection Life of Jesus Church Sacramento, California.

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast