Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

 RLJ-699-SW

JORDEN - GUDS TROSUNIVERSITET
DEL 13

January 16, 2000
Vi skall nu studera de olika klasserna som undervisas i denna skola. Du maste lara dig att forsta, att eleverna har ingen mojlighet till att taga vissa amnen och forkasta andra. Laroplanen ar faststalld av Gud och maste foljas. Rom.9:9-24

Lat oss igen ga igenom undervisningen om tid. Biblen sager att etttusen ar pa jorden ar som en dag for Herren. (2 Petr.3:8) Nar vi anvander denna information, sa kan vi saga detta: En timme i himlen ar 41.67 ar pa denna jorden. En minut i himlen ar 8 manader och 8 dagar pa denna jorden. En sekund i himlen ar 3 dagar och 22 timmar pa jorden. En manniskas maximum tid pa denna skolan ar 2 timmar, 52 minuter och 48 sekunder (himmelsk tid). Jordisk tid ar 120 ar. 1 Mos.6:3

EN AV GUDS ANDLIGA LAGAR SOM MANNISKOR GLOMT
Gud har fastlagt vilka amnen som vi skall studera i Guds Trosuniversitet, MEN GUD HAR GIVIT MANNISKAN EN FRI VILJA TILL ATT LYCKAS ELLER MISSLYCKAS!

Galatians 6:7-10

REDBARHET
Definition :1) Att vara hel, icke trasig, fullstandigt hel; 2) Att vara i en perfect condition;

3:Att ha en sund moralisk princip; arlig,

ABRAHAM var icke redbar i sina tidiga ar - 1 Mos.12:9-20; 20:1-18

Det var en tid nar Isak icke var redbar - 1 Mos.26:1-11

Eli, prasten hade folorat all respekt infor Gud och manniskor - 1 Samuel 2:12-17

Gehazi hade icke forstatt vad redbarhet var for nagot - 2 Konung.5:1-27

Gud ar redbarhet - Hebr.6:16-20; Jesaja 45:5-9; 18-25; 46:9-13

Guds Ord are redbarhet - Jesaja 55:6-11

Jesus ar redbarhet - Hebr.13:8; Matt.4:1-11

Djavulen har ingen redbarhet - Joh.6:44; Eftersom Djavulen icke kan angripa Gud, sa angriper han manniskorna, som ar skapade till Guds avbild (1 Mos.1:26-28) Job1:1-22;

Job 2:1-10
Var redbarhet kommer ifran Jesus - Rom.3:20-31

Vi maste lara oss att leva i denna redbarhet - Gal.5:22-26

Redbarhet i vara familjeforhallander

Rebarhet pa vara arbeten, i vara affarer och finanser

Rebarhet i vara personliga liv

Rebarhet i vart offentliga liv

Total redbarhet kommer nar vi vandrar i Guds Ljus! 1 Joh.1:5-10

            Har du oron till att hora med?

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast