Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-703SW

JORDEN - GUDS TROSUNIVERSITET
DEL 17

Februari 13, 2000
Vi skall nu studera de olika klasserna som undervisas i denna skola. Du maste lara dig att forsta, att eleverna har ingen mojlighet till att taga vissa amnen och forkasta andra. Laroplanen ar faststalld av Gud och maste foljas. Rom.9:9-24

Lat oss igen ga igenom undervisningen om tid. Biblen sager att etttusen ar pa jorden ar som en dag for Herren. (2 Petr.3:8) Nar vi anvander denna information, sa kan vi saga detta: En timme i himlen ar 41.67 ar pa denna jorden. En minut i himlen ar 8 manader och 8 dagar pa denna jorden. En sekund i himlen ar 3 dagar och 22 timmar pa jorden. En manniskas maximum tid pa denna skolan ar 2 timmar, 52 minuter och 48 sekunder (himmelsk tid). Jordisk tid ar 120 ar. 1 Mos.6:3

EN AV GUDS ANDLIGA LAGAR SOM MANNISKOR GLOMT

Gud har fastlagt vilka amnen som vi skall studera i Guds Trosuniversitet, MEN GUD HAR GIVIT MANNISKAN EN FRI VILJA TILL ATT LYCKAS ELLER MISSLYCKAS!

Gal.6:7-10

TALAMOD
Definiton : Formaga, mojlighet att kunna vara talmodig; en vilja eller formaga att vanta och halla ut utan att klaga, en formaga att vara orubblig, uthallig i att gora fardig en uppgift.

Om vi onskar att lara oss talamod, sa finns det endast en plats att ga till, att sitta vid Jesu fotter:

Jesus tog hand om otro - Matt.17:14-21

Jesus i Gethsemane - Matt.26:36-46

Jesus moter Judas Iskariot - Matt.26:47-50

Jesus plagad av det judiska ledarskapet - Matt.26:57-75

Jesus plagad av Pontius Pilate - Lukas 23:1-25

Jesus plagad av de romerska soldaterna - Markus 15:15-20

Jesus spikad till korset - Matt.27:33-37

Jesus retad nar han hangde pa korset - Markus 15:29-32


Jesus hade mer an 12 legioner med anglar (84,000) tillgangliga - Matt.26:53-54

Jesus kom for att soka uppp och fralsa de forlorade - Joh.3:16-21

Jesus ar verkligen var oversteprast - Hebr.Hebr.4:14-16

Svarigheter leder till talamod i vara liv - Rom.5:1-5

Det kravs talamod for att vi skall kunna fullborda vara verk pa denna jorden - Hebr.10:35-39

Lat oss gora fardiga vara verk pa denna jorden - Hebr.12:1-13

Lat oss halla Jesu ord av talamod - Uppen.3:7-13

Har du oron till att hora med?

Predikutkast skrivet av John S. Torell  

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast