Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-697-SW

LIVET EFTER Y2K, VAD GOR VI NU?  

2 Januari, 2000
Nu har du en massa katastrof mat, och all slags utrustning, som du kopte for att kunna klara en Y2K katastrof. Vissa manniskor skrattar nu at dig och gor narr av dig.

Vad gor vi nu?

GUD HAR RADDAT VARLDEN IFRAN EN KATASTROF
Under de sista 19 arhundraden har Djavulen arbetat pa sitt program att en Varldsregering skall kunna taga kontroll over denna planet - 2 Thess.2:1-7

Det ar Gud sjalv som har hallit tillbaka dessa onda makter, men en dag kommer Gud att taga bort sin skyddande hand - vers 8, och sedan kommer alla manniskorna i varlden att bliva lurade, vers 9-12

Den generation som nu lever pa denna jorden har glomt de fruktansvarda blodbad som Satan har sant over manniskorna, for att kunna infora sin Varldsregering.

FRANSKA REVOLUTIONEN - 1789; RYSKA REVOLUTIONEN - 1917; KINESISKA REVULTIONEN - 1948; KUBANSKA REVOLUTIONEN - 1959. Alla dessa revolutioner forde med sig att hundratals av manniskor blev slaktade, men Satan lyckades icke lagga under sig hela jorden.

De manniskor som arbetade for Satan under 1700 talet planerade en varldsrevolution. En av dem red pa en hast ifran Tyskland till Silesien (Polen) in Juli, 1785, nar blixten slog ned och dodade honom, och hans hemliga papper hittades och overlamnades till polisen. Den Bayerska polisen gjorde sedan razzzior i Illuminatimedlemmars hus, och sedan publiserade den Bayerska regeringen en rapport, som blev given till alla regeringar i Europa. Frankrike tog icke nagon aktion och blev taget av Djavulen. De vaxande protestantiska forsamlingarna i Frankrike , hugenotterna, blev dodade av Illuminatibanditerna, och Frankrike ar till denna dag en mork gravplats utan Jesus.

Gud hade i forvag forberett England genom broderna John och Charles Wesley predikning, och Illuminati misslyckades med att lagga England under sitt mordsystem. Men Ryssland hade icke ett stark kristet samfund, vilket ocksa gallde Kina och Kuba.

Innan nagot skall handa, varnar Gud sina profeter - Amos 3:1-8

Pa grund av en standig strom av information over problemet med datamaskiner som varlden stod infor, vilket kristna predikanter och forfattare har talat om de sista tre aren, sa blev mer an 200 miljarder dollars spenderat for att taga hand om detta problem. Katastrofen som Satan och hans Varldsregering hade planerat, blev tillintetgjort. Fasta och bon av kristna over hela jorden har natt Gud, och givit oss mera tid till att predika evangelium. Kom ihag vad Gud gjorde for Nineveh. Gud gav dem ytterligare 141 ar, innan staden blev fullstandigt forstord (612 B.C.). Jona 1:1-2; 3:1-10; 4:1-11

VAD SKALL VI NU GORA ?

1. Vi skall tacka Gud och prisa honom for hans ingripande - Psalm 2:1-12

2. Nu ar tiden for att utvidga Guds rike genom att leda manniskor till Kristus och hjalpa dem att bliva frisatta och kunna vaxa andligen. Matt.28:18-20

3. Skorden ar stor, vi vet icke hur mycket tid vi har - Lukas 10:1-2

4. Lat oss investera all var tid, kraft och medel till att tjana Jesus var Kung - Matt.19:27-30


Kom ihag detta, de ofralsta kommer att skratta och gora narr av oss, och saga att det aldrig var nagot problem. Satan kommer att anvanda detta till att forolampa oss och gora oss for-

argade. Kom ihag detta, en gang var vi darar precis som de ar nu - Rom.1:18-32

                Har du oron till att hora med?

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast