Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-690-S

JORDEN - GUDS TROSUNIVERSITET   
DEL 6

14 November, 1999
Vi skall nu studera de olika klasserna som undervisas i denna skola. Du maste lara dig att forsta, att eleverna har ingen mojlighet till att taga vissa amnen och forkasta andra. Laroplanen ar faststalld av Gud och maste foljas. Rom.9:9-24

Lat oss igen ga igenom undervisningen om tid. Biblen sager att etttusen ar pa jorden ar som en dag for Herren. (2 Petr.3:8) Nar vi anvander denna information, sa kan vi saga detta: En timme i himlen ar 41.67 ar pa denna jorden. En minut i himlen ar 8 manader och 8 dagar pa denna jorden. En sekund i himlen ar 3 dagar och 22 timmar pa jorden. En manniskas maximum tid pa denna skolan ar 2 timmar, 52 minuter och 48 sekunder (himmelsk tid). Jordisk tid ar 120 ar. 1 Mos.6:3

MORAL
I de vanliga skolorna pa jorden ar i regel huvudamnerna dessa, 1) Spraket som talas i den nation manniskan bor i; 2) Lasning och Skrivning; 3; Mattematik

Moral undervisas i regel icke pa dessa skolor, vilket ger en forklaring till alla krig, mord och brottslighet. I Guds Trosuniversitet ar "Moral" ett huvudamne, som Gud kraver att varje elev maste lara sig for att kunna taga en examen. Matt.22:34-40

Kom ihag detta, att leva ett moraliskt liv fralser ingen manniska, men vi arbetar pa att vara moraliska darfor att vi ar fralsta. Efes.2:8-10

DET VAR GUD SJALV SOM GAV MOSES DEN GUDOMLIGA MORALISKA LAGEN

Denna lag ar ocksa kand som de Tio Budorden. De forsta tre budorden fastlagger hur vart forhallande till Gud skall vara, och vad han forvantar sig ifran oss. Det fjarde fastlagger hur Gud vill att vi skall arbeta och vila. De aterstaende fem budorden visar oss hur Gud kraver att vi skall behandla manniskorna pa jorden.

SJATTE BUDORDET
DU SKALL ICKE DRAPA 2 Mos.20:13

Det Hebreiska ordet i detta budordet ar "ratsach" vilket betyder "att sla sonder i bitar." For att oversatta detta ordet till svenska, sa maste oversattaren undersoka hur detta hebreiska ord ar anvant vid andra tillfallen. Den ratta oversattningen i svenska ar "morda" eller "doda." Drapa ar ett aldre svenskt ord, som betyder samma sak. Detta budord var givet till enskilda individer, men galler ocksa for en hel nation.

Gud hade langt fore Moses faststallt dodssraffet for en manniska eller djur, som hade dodat en manniska - 1 Mos.9:5-6

Gud gav Moses mera detaljer om dodsstraffet - 2 Mos.21:12-36

En enskild manniska har icke ratt att avratta en manniska, detta var givet till en laglig domstol. 4 Mos. 35:29-34

Gud vill icke ha ett laglost samhalle - Rom.13:1-7

Har en kristen ratt till att forsvara sig sjalv och sina kara? 1 Mos.14:11-24; 1 Samuel

30:1-20

Jesus har utokat det sjatte budordet - Matt.5:21-26

Man kan doda en manniska andligt genom att forstora hennes rykte - Ord.6:16-19

Mord, krig och forstorelse skapas genom tungan - Jakob 3:1-10

Tungar talar vad hjartat (sjalen) ar full av - Matt.15:10-20

Fortal och skvaller for med sig doden - Rom.1:28-32

Det finns endast ett botemedel - att bedja om forlatelse, att angra sig! 1 Joh.1:4-10

Har du oron till att hora med?

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast