Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-682SW

NAD OCH HELIGHET
DEL 11

September 19, 1999

Varje gang som du fattar ett beslut, sa kommer du att byta bort nagot for en annan sak.

GUD HAR SAGT: ....JAG HAR FORELAGT DIG LIV OCH DOD, VALSIGNERLSE OCH FORBANNELSE. SA MA DU VALJA LIVET, FOR ATT DU OCH DINA EFTERKOMMANDE MAN LEVA. 5 Moses 30:19b

LYDNAD TILL GUD AR NYCKLEN TILL ALL LYCKA! John 15:1-7

Syndanod och anger AR EN GAVA SOM GUD GER EN MANNISKA - John 6:44;65. Likadant ar det med LYDNAD TILL GUDS BUD! DETTA AR EN GAVA IFRAN HERREN, SYNDANOD OCH ANGER KAN EN MANNISKA ICKE SJALV PRODUCERA. Romans 3:10-18

LYDNAD TILL GUDS BUD KOMMER ENDAST GENOM DEN HELIGE ANDEN!

Hebrews 8:1-13

 

UNIVERSUM BLEV SKAPAT FOR ATT ANVANDAS SOM ETT TRANINGS CENTER AV

LYDNAD TILL GUD! Hebrews 3:1-6

 

GAVAN TILL ATT KUNNA TILLBEDJA OCH PRISA GUD

GUD SOKER TILLBEDJARE! John 4:19-24

*********************************************

ALSKA, UPPSKATTA, VAR RADD OM OCH BEVARA GUDS KARLEK!

Jesus sade till oss, att om icke Gud drager oss till sig, kan vi icke soka honom och bedja om forlatelse - John 6:44; 65

Biblen visar oss att det finns tva saker som kommer att stoppa Gud fran att soka oss.

1. Nar en manniska vagrar gang pa gang att bedja om forlatelse - 2 Tess.2:1-13

2. Synder som begicks av vara forfader - 2 Moses 20:1-5

Dessa ar andliga lagar- det ar meningslost for en manniska att trata med Gud! Romans 9:9-33

Darfor att Israels folk gang pa gang forkastade Gud och hans Ord, ar de fortfarande forblindade. Jesaja 10:2-23; Romans 11:25-27

Jesus undervisade tydligt och klart, endast de med oppna oron kan hora - Matthew 13:1-17

Detta tager icke bort manniskans ansvarighet - Romans 1:18-32

Jesus har tydligt talat, varje manniska ar ansvarig for sina garningar - Matthew 11:20-24

Nar Esau blev forkastad av Gud, sa fanns det inget mer for honom - Hebrews 12:14-17

Kara vanner, forharda icke era hjartan! Hebrews 3:7-19

NAR VI NU VET ALLT DETTA, LAT OSS VANDRA I GUDSFRUKTAN OCH HALLA FAST VID HONOM, SA ATT DEN HELIGE ANDEN ICKE SKALL BLIVA TAGEN IFRAN OSS!

Psalm 51:1-12

Har du oron till att hora med?

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast